Raport URE o energetyce cieplnej

Raport URE o energetyce cieplnej

17/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport, którego głównym tematem jest „Energetyka cieplna w liczbach – 2011”. Jest o dziewiąty raport, który prezentuje roczną działalność koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Raport pokazać ma działalność przedsiębiorstw, związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem ciepłem zgodnie, z prawem energetycznym.

W tegorocznym raporcie ujętych zostało 476 firm. W 2011 roku cały koncesjonowany sektor ciepłowniczy odnotował spadek przychodów z działalności ciepłowniczej o 6,2 procent w stosunku do roku 2010. zmniejszyło się także zatrudnienie. W 2011 r. koncesjonowane ciepłownictwo zatrudniało łącznie 38,3 tys. osób w przeliczeniu na pełne etaty, co stanowiło 64 procent etatów z 2002 roku. Ponadto – jak wynika z „Energetyki cieplnej w liczbach – 2011”, potencjał koncesjonowanego ciepłownictwa był mocno zróżnicowany terytorialne. Największy udział w krajowym majątku ciepłowniczym (blisko 40 procent majątku) miały województwa: mazowieckie i śląskie. Na pozostałe województwa: lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie i świętokrzyskie przypadało po ok. 2 procent wartości majątku ciepłowniczego brutto. Jednocześnie w 2011 r. wartość wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego uległa obniżeniu i wyniosła 56,79 procent.