RAFAMET zamyka rok ubiegły zyskiem i sprzedażą w wysokości ok. 112 mln PLN

Kategoria: Wiadomości z kraju

„Strategia Rozwoju RAFAMET na lata 2018 – 2022” to dokument odnoszący się do ośmiu nowo zdefiniowanych obszarów funkcjonowania firmy z Kuźni Raciborskiej, który określa nie tylko strategiczne cele, ale także główne inicjatywy umożliwiające realizację tych założeń. Jednocześnie niezmienna pozostaje misja Spółki, którą jest „Sprzedaż wyrobów i usług o jakości spełniającej oczekiwania Klientów przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy i szacunku dla środowiska naturalnego”.

Utrzymanie pozycji czołowego światowego producenta obrabiarek do obróbki profili jezdnych kół pojazdów szynowych (pozycje 1-4 w świecie w konkretnym typie wyrobu), odbudowa pozycji renomowanego dostawcy ciężkich tokarek poziomych marki Poręba, bardzo dobra rentowność biznesu (określona wskaźnikami EBITDA na każdy rok), innowacyjność asortymentowa firmy i takie jej postrzeganie przez rynek oraz zrównoważony rozwój Spółki – to główne cele strategiczne dla spółek Grupy Kapitałowej RAFAMET, przyjęte w strategii.

– Celem działań zarządczych w roku 2018, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie budowanie na wielu obszarach aktywności biznesowej RAFAMET S.A. kompetencji innowacji. Rozumiejąc, że cel ten jest wypadkową strategii firmy i posiadanego portfela projektów innowacyjnych, w ostatnim okresie zrealizowaliśmy wiele takich przedsięwzięć – zaznaczył E. Longin Wons, prezes zarządu RAFAMET S.A. w liście skierowanym do akcjonariuszy.

– Co jednak ważniejsze, „innowacje” jako wyzwanie cywilizacyjne są stale obecne w codziennych działaniach przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy w firmie klimat, przeświadczenie o bezwzględnej konieczności działań innowacyjnych, tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury organizacyjnej firmy – dodał prezes E. Longin Wons.

W tym kontekście warto odnotować, że Spółka podejmuje zadania rozwojowe w zakresie zwiększenia potencjału naukowo-badawczego, m.in. poprzez realizację projektu przemysłowego pt. „Innowacyjna linia technologiczna do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych z uwzględnieniem idei przemysłu 4.0” oraz kontynuację projektu „PORĘBA”.

– Rok 2018 rozpoczynamy od prac nad obrabiarkami do produkcji kół i osi kolejowych. To przedsięwzięcie zostało rozpisane na kilka lat, jednak pierwsze rezultaty tych prac będą widoczne już w roku następnym. Od tego roku rozpoczynamy również budowanie oddzielnej marki obrabiarkowej dla tokarek poziomych PORĘBA przy wykorzystywaniu firmy PORĘBA Machine Tools Spółka z o.o. w Kuźni Raciborskiej – przypomniał Prezes Zarządu RAFAMET S.A.

W roku 2018 realizowane będą także kolejne inwestycje związane z budowaniem „contract machining center”. Park maszynowy wzbogaci się o centrum frezarskie średniej wielkości, co będzie kolejnym etapem przekształcania obecnego wydziału montażu w dobrze wyposażony wydział obróbki skrawaniem w średnio i wielkogabarytowe maszyny obróbcze. Rozpoczęte zostaną również długoterminowe inwestycje na lata 2020/2022 dotyczące budowy Frezarki Bramowej GMC 400 CNC typu Gantry oraz Karuzelowego Centrum Obróbczego KCI 500 CNC.

RAFAMET S.A. od rozliczenia roku 2008 prowadzi politykę corocznej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z wypracowanego zysku. Działania te mogą być kontynuowane także w roku bieżącym. Zarząd Spółki podjął decyzję w przedmiocie wstępnej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 0,24 zł na jedną akcję. Rekomendacja ta będzie przedmiotem oceny Rady Nadzorczej Spółki, a ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2017 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podmioty Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2017 r. około 83% swoich przychodów ze sprzedaży wyrobów zrealizowały na rynkach zagranicznych. Głównymi odbiorcami były: Chiny, Australia, Iran, Czechy, Kongo, Rosja oraz Mauretania.

Kierunkami działań Grupy RAFAMET w 2018 roku są rynki Europy (Polska, Niemcy, Włochy, Węgry, Czechy, Francja, Belgia, Rumunia, Turcja, Rosja), Afryki (Maroko, Egipt, Mauretania, Etiopia, R. Kongo, RPA, Namibia), jak również Azji (Azerbejdżan, Kazachstan) oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Katar, Chiny, Tajlandia, Indie, Malezja, Singapur, Tajwan, Korea Południowa, Japonia). Producent pracuje ponadto nad jednostkowymi kontraktami dla firm z Australii oraz USA.

Autor: Anna Koza, Adventure Media