RAFAMET: WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 r.

RAFAMET: WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 r.

11/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W czwartym kwartale 2012 roku Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 24,433 mln zł. Wypracowany w tym kwartale wynik finansowy netto był o 87,8 proc. wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie 2011 roku.

W 2012 r. Spółka większą część swoich przychodów wypracowała na rynku zagranicznym. Wartość sprzedaży eksportowej w omawianym okresie wyniosła 59,631 mln zł, co stanowi prawie 72,6 proc. ogółu sprzedaży RAFAMET S.A. W 2011 r. sprzedaż eksportowa Spółki wyniosła 52,578 mln zł, co stanowiło 60,5 proc. ogólnej sprzedaży.

Największym rynkiem zbytu dla RAFAMET S.A., poza Polską, gdzie ulokowano 27,4 proc. sprzedaży ogółem, była w omawianym okresie Turcja, gdzie sprzedaż wyrobów i usług wyniosła 11,863 mln zł, co stanowi 14,4 proc. ogółu sprzedaży. Istotnymi rynkami sprzedaży eksportowej były także Arabia Saudyjska (7,576 mln zł, czyli 9,2 proc. ogółu sprzedaży), Litwa (7,211 mln zł, czyli 8,8 proc. ogółu sprzedaży) oraz Chiny (4,122 mln zł, czyli 5 proc. ogółu sprzedaży). Warto również wspomnieć o takich rynkach jak Czechy, Belgia, Rosja oraz Bośnia i Hercegowina, gdzie wartość sprzedaży wyniosła 12,086 mln zł, czyli 14,7 proc. ogółu.

Uwagę zwraca skala zrealizowanych w 2012 r. oraz realizowanych przez RAFAMET S.A. inwestycji. Spółka zainwestowała w ubiegłym roku we własny park maszynowy około 8,147 mln zł. m.in. na budowę obrabiarki karuzelowej typu KCI 250/320 CNC. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy inwestycji po nazwą „Hala Montażu II”. Rozpoczęcie prac może nastąpić w I półroczu 2013 roku. Wstępny kosztorys inwestycyjny wynosi około 14-15 mln zł, łącznie z urządzeniami dźwigowymi.

– W IV kwartale Grupa RAFAMET zrealizowała w naszej ocenie dobre wyniki, tak w odniesieniu do wartości sprzedaży jak i osiągniętego zysku netto. W ujęciu rok do roku gdyby odrzucić tzw.

„bilansową korektę z lat ubiegłych”, która poprawiła prezentacyjny obraz 2011 r. o kwotę 854 tys. zł. tj. do wysokości 4,254 mln zł, zrealizowaliśmy poprawę wyniku finansowego netto Grupy o kwotę około 380 tys. zł. Może nie jest to wynik imponujący, ale cenimy go sobie z uwagi na fakt osiągnięcia go w trudnym, kryzysowym dla gospodarki roku. Nie odczuliśmy znamion wychodzenia gospodarki z fazy stagnacji czy recesji, gdyż firmy obrabiarkowe w kryzys wchodzą pierwsze a wychodzą niestety ostatnie. Jest to charakterystyka biznesu producentów wysokoprzetworzonych dóbr inwestycyjnych. Mimo tych zewnętrznych uwarunkowań sytuacja w Spółce jest stabilna. Mamy już w około 60 proc. wypełniony portfel zleceń na 2013r. oraz rozpoczęte produkcyjnie zlecenia na rok następny – podsumowuje E. Longin Wons, prezes zarządu RAFAMET S.A.