RAFAMET S.A. podpisuje kontrakty na 2019 rok

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

– Aktualna sytuacja finansowa RAFAMET S.A. jest o wiele więcej niż dobra. Spółka posiada w zasadzie pełne pokrycie planu produkcji i sprzedaży na 2016 roku, w formie zamówień i kontraktów klientowskich. Obecnie koncentrujemy swoje wysiłki marketingowe na powiększaniu stanu kontraktacji na następne lata, posiadając już jednostkowe zamówienia na lata 2018 i 2019 – mówi E. Longin Wons, prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. Producent obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje), a także wykonywanych na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych podsumował 2015 rok.

Prezes RAFAMET

W ciągu minionych dwunastu miesięcy Spółka z Kuźni Raciborskiej oraz jej spółki zależne wypracowały zysk netto w wysokości 3,750 mln zł. Wartość sprzedaży wyniosła ogółem 92,979 mln zł. Jednocześnie do eksploatacji oddano sztandarową inwestycję ostatnich lat, Halę Montażu Finalnego II. RAFAMET sfinalizował także zakup obrabiarkowej marki PORĘBA 1798, a także doposażył wydział obróbki w nowoczesne maszyny eksploatacyjne. – W 2015 roku naszym celem było budowanie kompetencji innowacji na wielu obszarach aktywności biznesowej Spółki. Stworzyliśmy w firmie klimat, przeświadczenie o bezwzględnej konieczności działań „innowacyjnych”, tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury organizacyjnej RAFAMETU – stwierdza E. Longin Wons. – Poza tym w 2015 roku zakończyliśmy opracowanie całkowicie nowej dokumentacji lekkiej obrabiarki podtorowej typu UGE 180 N, przeznaczonej do reprofilowania kół pojazdów szynowych i co szczególnie ważne, wyprototypowaliśmy ten wyrób w pełnym zakresie. Posiadamy już kilkanaście kontraktów na realizację tego produktu, który poprzez zastosowane nowatorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne daje nam dużą przewagę konkurencyjną .

Spółka posiada pełny portfel zamówień na rok 2016.W tym roku RAFAMET planuje zakończenie prac nad dokumentacją zupełnie nowej obrabiarki portalowej o napędzie ciernym typu UFD 125 N, która przeznaczona jest do KDP (koleji dużych prędkości). Nad koncepcją tej maszyny przedstawiciele firmy pracowali przez ostatnie lata. Jak informuje Spółka, w fazę finalizacji wchodzą również rozwiązania związane z podtorowymi ciężkimi i lekkimi obrabiarkami typu tandem do symultanicznego reprofilowania wszystkich czterech kół wózka jezdnego pojazdu szynowego (bez demontażu wózka z pojazdu szynowego), które w roku 2017 będą instalowane u klientów z Australii oraz Chin. Prace zarówno nad tymi, jak i innymi produktami będą prowadzone w 2016 roku.