Rafamet realizuje strategię

Rafamet realizuje strategię

30/04/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Fabryka Obrabiarek Rafamet rozpoczyna istotną dla strategii rozwoju firmy inwestycję – budowę drugiej hali produkcyjnej, służącej do montażu. Koszt budowy hali (razem z urządzeniami dźwigowymi) szacowany jest na ok. 14-15 mln zł.  – Rozpoczęcie tej inwestycji zadecyduje o strategicznym i perspektywicznym rozwoju firmy na najbliższe 10 – 20 lat. Ma ona również decydujące znaczenie w kwestii pozycjonowania Spółki przez rynek odbiorców wielkogabarytowych obrabiarek. Posiada bezpośredni wpływ na skalę działalności firmy w latach następnych – mówi E. Longin Wons prezes Rafamet SA.

Nie jest to jedyny element realizacji planu strategicznego rozwoju firmy z Kuźni Raciborskiej. Rafamet kontynuuje program dywersyfikacji asortymentowej i geograficznej dla wyrobów przez siebie produkowanych. Jej elementami są: opracowywana konstrukcja obrabiarki karuzelowej KCI 400/470 do wysokowydajnej obróbki materiałów supertwardych przy wykorzystaniu narzędzi skrawających chłodzonych chłodziwem o ekstremalnie wysokim ciśnieniu (do 350 BAR), prace koncepcyjno – konstrukcyjne obrabiarki podtorowej nowej generacji typu UGE 150 do obróbki  zestawów kołowych kolejowych pojazdów szynowych. Perspektywicznymi rynkami dla Rafametu w najbliższych latach będą: kraje Bliskiego Wschodu, środkowej Afryki oraz Dalekiego Wschodu.