RAFAKO – Modernizacja instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów

RAFAKO – Modernizacja instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów

15/12/2014
Kategoria: Wiadomości z kraju

RAFAKO pomyślnie zakończyło kolejną inwestycję. Tym razem była to modernizacja instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów należącej do PGE GIEK S.A. W ramach modernizacji absorberów instalacji odsiarczania RAFAKO zastosowało nowatorskie rozwiązanie o nazwie „Półka sitowa bezprzelewowa z pianą dynamiczną”. Jest to efektem realizowanego w RAFAKO, w latach 2010-2013, wspólnie z Politechniką Wrocławską projektu badawczo-rozwojowego.

– Prace w obszarze absorberów były ściśle podporządkowane postojom remontowym bloków 5 i 6, jakie wyznaczono na 2013 rok – mówi Jerzy Mazurek, Kierownik Zespołu Pracowni Projektowych Instalacji Ochrony Środowiska dodając, że zmodernizowane absorbery IOS bloków 5 i 6 zostały przekazane do eksploatacji w IV kwartale 2013 roku. Natomiast w listopadzie 2014 r. przekazano do użytkowania zmodernizowany układ odwadniania gipsu.

– Najważniejszym celem modernizacji było dostosowanie instalacji do możliwości odsiarczania spalin pochodzących ze spalania bardziej zasiarczonego węgla przy uzyskaniu niższego od pierwotnego limitu emisyjnego w zakresie SO2, co oznaczało zarówno podniesienie skuteczności działania absorberów, jak również zwiększenie wydajności wszystkich towarzyszących im węzłów pomocniczych – tłumaczy Jerzy Mazurek.

Modernizacja instalacji-rafako

Półka sitowa zastosowana w absorberach IOS Bełchatów jest wykonana w postaci perforowanych koszy z materiałów odpornych na korozję: głównie polipropylenu uzupełnionego o elementy z gumowanej stali i stopów na bazie niklu. Podczas przepływu spalin w kierunku górnej części absorbera, faza gazowa tworzy wraz z cieczą zalegającą na półce sitowej warstwę piany dynamicznej, która zanika po ustaniu przepływu gazu. – To zjawisko w czasie normalnej pracy absorbera zwiększa powierzchnię kontaktu spalin i cieczy absorpcyjnej i poprawia skuteczność wnikania dwutlenku siarki do cieczy, a tym samym zwiększa skuteczność usuwania tego zanieczyszczenia ze spalin w absorberze- tłumaczy J. Mazurek. Półka sitowa stanowi rozwiązanie alternatywne wobec możliwości budowy kolejnego poziomu zraszania w absorberze. Została ona zastosowana w absorberach IOS bloku 5 i 6 ze względu na brak miejsca dla kolejnych pomp i rurociągów w obrębie absorberów.

– Kompleksowa modernizacja IOS bloków 5 i 6 w El. Bełchatów obejmowała także powiązany z absorberami system odwadniania gipsu. W układzie odwadniania gipsu zabudowano w istniejącym budynku 2 linie po 6 wirówek każda. Wirówki te zastąpiły układ oparty o 2 filtry taśmowe, próżniowe. Dzięki temu układ został dostosowany do możliwości odwadniania gipsu, jaki powstanie z odsiarczania spalin przy zasiarczeniu węgla 1,85% (poprzedni układ był dostosowany do węgla o zasiarczeniu 1,2%). Układ oparty o wirówki, poza większa wydajnością posiada także znacznie wyższą dyspozycyjność i elastyczność. Układ nowych wirówek zabudowano z zachowaniem istniejących ścian zewnętrznych budynku wykonując całkowitą przebudowę jego wnętrza ze zburzeniem stropu włącznie- mówi Jerzy Mazurek.

RAFAKO posiada własny pakiet rozwiązań w zakresie modernizacji istniejących systemów oczyszczania spalin stanowiący odpowiedź na oczekiwania rynku związane z zaostrzaniem limitów emisyjnych, zmianami parametrów paliwa bazowego lub podnoszeniem szeroko rozumianej efektywności pracy instalacji.

Umowa pomiędzy RAFAKO S.A., a PGE GiEK S.A. została zawarta 23 maja 2013 r. i opiewała na wartość 116 mln zł. Opalana węglem brunatnym Elektrownia Bełchatów jest największym klientem RAFAKO. Spółka dostarczyła 12 kotłów dla bloków 360 MW tej elektrowni, a następnie zbudowała bądź zmodernizowała wszystkie instalacje odsiarczania spalin dla tych kotłów.

W ciągu ostatnich pięciu lat firma zrealizowała tutaj projekty na sumę blisko 2 miliardów zł. Wśród tych najważniejszych warto wyróżnić dostawę kotła na nadkrytyczne parametry pary i instalacji odsiarczania spalin dla bloku 858 MW, czy wybudowanie instalacji odsiarczania spalin dla bloków 1 i 2.

RAFAKO S.A. zrealizowało bądź realizuje w Bełchatowie szereg projektów modernizacyjnych i remontowych, w tym modernizację układu podgrzewu spalin, obrotowych podgrzewaczy powietrza, rurociągów pary czy elektrofiltrów. Spośród ciekawszych innowacyjnych projektów warto wspomnieć również o budowie instalacji dawkowania kwasu organicznego, która ma za zadanie zwiększyć skuteczność odsiarczania spalin.