Raciborski RIPOK działa już od roku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje firma EMPOL: „Perła w koronie systemu gospodarki odpadami komunalnymi” – tak Główny Inspektor Ochrony Środowiska określił Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Raciborza w województwie śląskim. Inwestycja, jako jedna z nielicznych w Polsce, została z sukcesem zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Niedawno minął rok od uruchomienia obiektu.

RIPOK to inwestycja, która umożliwia mechanicznobiologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Całość, warta 14 mln zł, zrealizowana została w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestorem jest rodzinna firma EMPOL z Tylmanowej, której rolą było zaprojektowanie, budowa, finansowanie, a obecnie eksploatacja instalacji. Gmina Racibórz wniosła do przedsięwzięcia działkę, na której powstał obiekt oraz zagwarantowała partnerowi strumień odpadów (20 tys. ton rocznie).
empol-1Przy budowie RIPOK zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, spełniające surowe normy środowiskowe. Inwestycja przyniosła także ok. 50 miejsc pracy dla mieszkańców Raciborza i okolic. Co więcej, po 20 latach obiekt przejdzie na własność Gminy Racibórz. Oznacza to, że do tego czasu koszty utrzymania i eksploatacji całej infrastruktury (budynków, pojazdów) oraz miejsc pracy spoczywać będą na inwestorze, a nie na Gminie. – Nasza firma została wyłoniona w drodze przetargu, w którym wystartowało jeszcze 5 innych podmiotów, w tym międzynarodowe koncerny. Największym wyzwaniem w realizacji obiektu były kwestie formalno-prawne związane z formułą PPP. Rynek odpadów jest niezwykle trudny z punktu widzenia przepisów prawa, jak również bardzo dużej konkurencji ze strony potężnych korporacji zachodnich. Sama realizacja przedsięwzięcia pod kątem technologicznym i budowlanym przebiegała niezwykle płynnie, a ramy czasowe zostały dochowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami z Miastem Racibórz – podkreśla Jerzy Piotrowski, Dyrektor Generalny firmy EMPOL. Uroczyste uruchomienie instalacji nastąpiło 20 maja 2016 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi to jedna z najtrudniejszych sfer dla lokalnych samorządów. Taka inwestycja to połączenie kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, prawa, rozwiązań technologicznych z administracją publiczną i aspektami biznesowymi. Przy realizacji RIPOK Gmina Racibórz, jako jedyna na Górnym Śląsku i jedna z niewielu w Polsce zdecydowała się na partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Zakończyło się to sukcesem, choć poprzedzone było koniecznością sprostania wielu wymogom formalno-prawnych.

Wszelkie procedury zostały dochowane. – Realizacja tego przedsięwzięcia daje naszej firmie ogromną satysfakcję. Instalacja gwarantuje mieszkańcom Raciborza dochowanie wysokich standardów ochrony środowiska. Co ważne, wpisuje się w europejskie trendy ekologiczne przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii w materii zagospodarowania odpadów komunalnych – wyjaśnia J. Piotrowski.

W ramach inwestycji powstały m.in. hala sortowni odpadów; moduł do stabilizacji tlenowej odpadów- reaktory zamknięte, biofiltr do czyszczenia powietrza procesowego z modułu do stabilizacji tlenowej odpadów, plac dojrzewania oraz techniczno-technologiczny. – Długo zastanawialiśmy się, czy samodzielnie nie zbudować regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych. Jednak finansowo przerosło to możliwości Gminy. Trudno byłoby pozyskać fundusze na budowę, a jeszcze trudniej utrzymać zakład i pracowników. Co prawda, jesteśmy właścicielami śmieci, ale produkujemy ich za mało, aby budować własną instalację. Dlatego propozycja EMPOLU wypadła najkorzystniej i zdecydowaliśmy się na współpracę – przyznaje Mirosław Lenk, prezydent Raciborza, miasta, które do ekologii przykłada dużą wagę.

Warto przypomnieć, że Racibórz jest pierwszym miastem w Polsce, a nawet w Europie, które w 2001 r. wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001. Celem funkcjonowania instalacji jest nie tylko profesjonalna, przyjazna dla środowiska likwidacja odpadów, ale także wzrost poziomu recyklingu surowców wtórnych.