PRZETARG – Lokomotywy spalinowe S-200

PRZETARG – Lokomotywy spalinowe S-200

24/01/2015
Kategoria: Wiadomości z kraju

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów sprzeda w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego:

LOKOMOTYWY SPALINOWE S-200 ilości 4 szt. o niżej wymienionych parametrach :

Lp

Moc

Nr i data świadectwa spr. technicznej

Rok budowy

Nazwa producenta

Termin ważności świad. spr.

Data wprowadz. pojazdu do eksploatacji

Przebieg w tys.km

1

1350 KM

Z028/2009 z dn.03.03.2009 r.

1981

CKD Praga

30.03.2016 r. 352 000 km

1981

258 911

2

1350 KM

Z029/2009 z dn.03.03.2009 r.

1981

CKD Praga

30.03.2016 r. 352 000 km

1981

255 836

3

1350 KM

Z001/2011 z dn.31.08.2011 r.

1984

CKD Praga

30.08.2021 r. 352 000 km

1984

96 673

4

1350 KM

Z002/2011 z dn.09.09.2011 r.

1988

CKD Praga

08.09.2021 r. 352 000 km

1996

77 524

Lokomotywy wyposażone są w system kontroli paliwa GPS, elektroniczne tachografy oraz wideo rejestratory.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

  • Oferta przetargowa powinna zawierać proponowaną cenę zakupu.
  • Oferty zakupu należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w pokoju nr 4 lub przesłać drogą pocztową na adres Spółki LW ,,Bogdanka” S.A. w terminie do dnia 24.02.2015 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,PRZETARG – LOKOMOTYWY S-200”.
  • Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Zarządu LW ,,Bogdanka” S.A. w dniu 25.02.2015 r. o godzinie 10.00.
  • Przedmioty przetargu można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 24.02.2015 r., w godzinach 07.00 – 13.00, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela:

Dział Transportu Kolejowego tel. 81 462-57-28 lub 81-462-57-40
oraz Dział Inwentaryzacji tel. 81 462-55-89.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.