Ok. 30 mln złotych z MPiT na wsparcie przedsiębiorców w transformacji przemysłowej

Kategoria: Wiadomości z kraju

W drodze konkursu, zostaną wyłonione Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), które w sposób ustandaryzowany będą wspierać przedsiębiorców w transformacji cyfrowej.

Działania Hubów będą skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i będą koncentrować się na:
1. Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych; najnowocześniejszych technologiach cyfrowych i korzyściach, które niosą dla firm;
2. Działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);
3. Edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania;
4. Doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;
5. Działaniach implementacyjnych tj.:

 • wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania;
 • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Rozwiązania technologiczne, które będą głównym obszarem specjalizacji Hubów to:

 • łączność w technologii 5G,
 • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 • Internet Rzeczy (IoT),
 • BIM (Building Information Modelling),
 • chmura obliczeniowa,
 • technologie kwantowe (Quantum Computing),
 • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 • automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe (druku 3D),
 • mikroelektronika.

Kto może aplikować?

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki, będące:
 • jednostkami naukowymi,
 • technikami, szkołami branżowymi i Centrami Kształcenia Praktycznego,
 • podmiotami prowadzącymi na podstawie posiadanego statutu działalność o charakterze not-for-profit,
 • klastry innowacyjne;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

Forma aplikacji

Aplikacja do programu oparta będzie na modelu Business Model Canvas autorstwa M. Ostenwaldera (opisanego w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”), według którego aplikujący definiują propozycje wartości dla klienta, identyfikują docelowych klientów oraz wskazują wymagane do tego działania, zasoby, kanały dotarcia, partnerów i strukturę kosztów.

Kwalifikacja uczestników do programu będzie oceniana według kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w regulaminie.
Program będzie realizowany do 2021 roku.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0