Projekt Lotos Petrobaltic z dofinansowaniem PIR

Projekt Lotos Petrobaltic z dofinansowaniem PIR

26/08/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Umowa, którą zawarli: Lotos Petrobaltic, Polskie Inwestycje Rozwojowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao SA, dotyczy finansowania zagospodarowania koncesji B8, znajdującej się na Morzu Bałtyckim. Jest to pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy, który zrealizowany zostanie w formule project finance przez powołaną w tym celu spółkę celową – jej wyłącznym wspólnikiem będzie Lotos Petrobaltic. LP wniesienie do spółki celowej koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka prowadzić będzie pozostałe prace dotyczące zagospodarowania złoża B8, w tym m.in.: przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.

Wartość inwestycji szacowana jest na 1,8 mld zł. Dofinansowanie PIR wyniesie 430 mln zł., a w połączeniu ze środkami bankowymi ok. 660 mln złotych. Jak informuje Grupa Lotos: potencjał wydobywczy złoża B8 oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża B8 zaplanowano na koniec 2015 r. Szacowna roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).