Jak przekształcić firmę w nowoczesny zakład produkcyjny w koncepcji Przemysłu 4.0

Jak przekształcić firmę w nowoczesny zakład produkcyjny w koncepcji Przemysłu 4.0

25/10/2019
Kategoria: Wiadomości z kraju

1000 menadżerów z MŚP z całej Polski dowie się w praktyce co zrobić, aby przekształcić firmę w nowoczesny zakład produkcyjny w koncepcji Przemysłu 4.0. Przez dwa miesiące, od 24 października do połowy grudnia, odbędzie się cykl bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości, inicjatywę powołaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, aby rozwinąć ekosystem przemysłu 4.0 w Polsce.

 
– Chcemy zmotywować polskie przedsiębiorstwa, jak zastosować rozwiązania cyfrowe, aby mogły umacniać swoją pozycję na rynkach lokalnym i globalnym – mówi Andrzej Soldaty, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości.

Celem szkoleń jest dostarczenie menadżerom z MŚP odpowiedzi na pytania: jakie technologie mają do dyspozycji, czym są inteligentne systemy i produkty, jakie są szanse i korzyści związane z przekształceniem firmy produkcyjnej w fabrykę 4.0, jak modyfikować swój model biznesowy. Na przeprowadzenie warsztatów przewidziano niemal 3 miliony złotych. We wrześniu wyłoniono 11 wykonawców z całej Polski, w tym Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe czy Fundację Regionalny Ekosystem Innowacji w Białymstoku.

– W Polsce działa 2 miliony rodzimych firm, w tym ponad 99 proc. to małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich udział w PKB wynosi blisko 50 proc. Od ich aktywności zależy rozwój polskiej gospodarki – argumentuje Andrzej Soldaty. – Niestety infrastruktura, która umożliwia firmom produkcyjnym wykorzystywanie danych w modelu biznesowym, jest obecnie niewystarczająca – dodaje.

Zastosowanie internetu rzeczy czy blockchainu w MŚP

Dwudniowe szkolenia będą organizowane we wszystkich województwach. W każdym regionie zaplanowano od 1 do 3 dwudniowych spotkań w małych grupach (max. 20 uczestników). W ramach szkoleń menadżerowie z MŚP poznają zastosowanie technologii przemysłu 4.0, w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Uczestnikom zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania technologii cyfrowych w postaci gotowych produktów i instalacji przemysłowych.

– Dlaczego ofertę warsztatów kierujemy do menadżerów? Przede wszystkim dlatego, że są to osoby inicjujące i zarządzające zmianą w firmach na poziomie strategicznym, skalujące kompetencje i kształtujące kulturę organizacyjną. Dojrzałość cyfrowa polskich firm, do której wspólnie dążymy zależy głównie od ludzi, a nie samych technologii – uzasadnia Katarzyna Nosalska, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Modele biznesowe w Przemyśle 4.0

Przedstawiciele małych i średnich firm, którzy wezmą udział w dwudniowych szkoleniach, otrzymają biznesowe uzasadnienie korzyści płynących z zastosowań Przemysłu 4.0: jak wdrożyć cyfrowy model biznesowy, jak wytworzyć inteligentny produkt, jakie inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie można zastosować, jak wygląda inteligentny łańcuch dostaw, a także jak prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe w modelu 4.0. Wszystkie aspekty wprowadzania do firmy elementów Przemysłu 4.0 będą uwzględniać specyfikę sektora MŚP.

Szczegóły dotyczące szkoleń: www.przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia.

Polska na końcu stawki UE w zakresie cyfryzacji gospodarki

Jak pokazują wyniki unijnego indeksu wskazującego na poziom ucyfrowienia gospodarki i społeczeństwa (wskaźnik DESI – Digital Economy and Society Index), Polska jest jednym z pięciu krajów, który z cyfryzacją radzi sobie najgorzej (obok Włoch, Bułgarii, Grecji i Rumunii). Średnia wartość indeksu waha się w okolicach 54 pkt. proc. Polska z kolei osiąga wynik na poziomie 45 pkt. proc. Poziom digitalizacji nie jest też mocną stroną krajowego biznesu. Pod tym względem jesteśmy na końcu listy, wyprzedzając jedynie Rumunię.