Odlewnia Kutno inwestuje w B+R procesów technologicznych z zakresu metalurgii i odlewnictwa

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Odlewnia Kutno będzie opracowywać innowacje procesowe dla technologii obróbki mechanicznej cienkościennych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej zaawansowanymi technikami kontroli jakości.

Technologia jest odpowiedzią na potrzeby m.in. producentów przekładni, armatury, hydrauliki, przemysłu wydobywczego oraz producentów pojazdów i maszyn specjalistycznych.

Realizowany projekt będzie obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe z zakresu metalurgii i odlewnictwa, obróbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz komputerowych systemów eksperckich opartych na elementach sztucznej inteligencji.

Finalnym efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie kompletny i zweryfikowany proces technologiczny, obejmujący etapy wstępnej kontroli jakości odlewów surowych, kompleksowo nadzorowanej i monitorowanej obróbki mechanicznej komponentów żeliwnych wraz z recyklingiem odpadów oraz ich finalnej inspekcji wymiarowej.

Główny rezultat projektu zaspokoi potrzeby związane z obecnie wykorzystywanymi i planowanymi w praktyce produkcyjnej technologiami. Następstwem realizacji projektu będzie opracowanie technologii, która umożliwi wykonywanie skomplikowanych geometrycznie i cienkościennych odlewów żeliwnych, wytwarzanych z żeliwa szarego i sferoidalnego na drodze odlewania do form bentonitowych oraz późniejszej obróbki mechanicznej, połączonej z kontrolą jakości, co w pełni zamknie cykl wytwarzania.

Przedmiotowa innowacja procesowa pozwoli nie tylko na radykalną poprawę efektywności kosztowej obecnie realizowanych procesów technologicznych, lecz także – przede wszystkim – na realizację procesu produkcji całkowicie nowego asortymentu wyrobów.

Odlewnia Kutno na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Otrzyma dotację w wysokości 6,1 mln zł. Cały projekt jest warty blisko 13,3 mln zł. Zgodnie z harmonogramem całość prac projektowych powinna zostać zakończona do kwietnia 2023 r.

metalurgia