Powstanie inwestycja chemiczna za 6 mld zł?

Powstanie inwestycja chemiczna za 6 mld zł?

26/11/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Lotos wraz z Azotami Tarnów podpisały porozumienie, w ramach którego wykonana zostanie wstępna analiza dla dwóch potencjalnych projektów instalacji chemicznych i petrochemicznych. Planowane wspólne inwestycje są największymi tego typu projektami w polskiej chemii od wielu lat. W projekcie uczestniczyć ma także Ministerstwo Skarbu Państwa. Pod względem pieniędzy, które mogą być przeznaczone na te inwestycję, mówi się nawet o 5-6 mld zł.

W ramach projektu powstać ma konsorcjum, które przeprowadzi analizę biznesową wybudowania instalacji petrochemicznych i chemicznych na terenie każdej ze spółek. Od jej wyników zależeć będzie rozpoczęcie prac nad jednym z dwóch wariantów projektu. Pierwszy z nich to budowa instalacji krakingu parowego – technologia umożliwiająca wytwarzanie lekkich olefin etylenu, propylenu i butylenu (podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych). Drugi wariant zakłada instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W tym przypadku kompleks produkujący petrochemiczne surowce aromatyczne składałby się z kilku nowych instalacji współpracujących ze sobą, ale także z istniejącą już infrastrukturą Grupy Lotos. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będzie Grupa Azoty.