Powstanie 800 nowych biogazowni?

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu BIOGAZ 2016, prezentującego rynek biogazowni rolniczych w Polsce w połowie 2016 roku w Polsce wytwarzanych było ok. 230 MW energii w biogazie. Jednocześnie, jak wynika z Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, w 2016 roku biogazownie osiągnąć mają 280 MW zainstalowanej mocy elektrycznej, a do 2020 roku w Polsce ma to już być 980 MWe w biogazowniach. W związku z tym w ciągu najbliższych czterech lat powinno powstać 700 – 800 biogazowni rolniczych. Tym bardziej, że możliwości dalszego rozwoju elektrowni na biogaz składowiskowy, czy z oczyszczalni ścieków są już mocno ograniczone. Oznacza to, że w ciągu najbliższych czterech lat powinno powstać 700 – 800 biogazowni rolniczych. –  W 2005 roku, kiedy wprowadzono system wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce (w postaci zielonych certyfikatów), łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł w kraju wynosiła 1,1 GW. Były to głównie elektrownie wodne i biomasowe, a także 83 MW mocy w energetyce wiatrowej oraz 32 MW w biogazowniach, w tym 0,7 MW w biogazowni rolniczej (w czerwcu 2005 r. powstała pierwsza taka instalacja w Pawłówku). W 2016 roku (stan na 30 czerwca, wg danych URE) odnawialne źródła energii w Polsce mają łącznie 8,2 GW mocy zainstalowanej, w tym 5660 MW stanowią elektrownie wiatrowe, a 229 MW biogazownie. W rejestrze biogazowni rolniczych prowadzonym przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego znajduje się obecnie 92 instalacje o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 100 MWe (stan na 14 września) – mówi Paweł Kosiński, Kierownik Działu Analiz, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne od 2010 roku gromadzi dane o planowanych, realizowanych i istniejących biogazowniach rolniczych w Polsce. Informacje o projektach pochodzą przede wszystkim z urzędów gmin, które są zobowiązane do informowania o prowadzonych procedurach środowiskowych.

Od biomasy do biogazu