Powstał Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

Powstał Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

17/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Uczelnie techniczne, jednostki badawcze, a także KGHM Polska Miedź SA wraz z TAURON Polska Energia SA i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu podpisały umowę o utworzeniu Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Jak informuje KGHM, Instytut ma być odpowiedzią polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na potrzebę ścisłej i efektywnej współpracy wokół przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju. Partnerzy porozumienia zamierzają wspólnie poszukiwać rozwiązań konkretnych problemów technicznych i technologicznych w ściśle wyspecjalizowanych zespołach. Oprócz tego Autostrada ma pomóc w nawiązywaniu współpracy nauki z przemysłem.

Wśród inicjatorów konsorcjum znajduje szesnaście uczelni wyższych, trzy przedsiębiorstwa oraz dwa instytuty. Wśród uniwersytetów znajdują się: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a także Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.