Polsko-czeskie porozumienie dotyczące bezpiecznego rynku kolejowego

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Kamil Wilde, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego i Jiří Kolář, przewodniczący Drážní Úřad (czeskiego odpopwiednik polskiego UTK) podpisali porozumienie, którego celem jest wspólny nadzór nad przedsiębiorcami kolejowymi działającymi w Polsce oraz w Czechach. Jak informują sygnatariusze umowy: na mocy porozumienia prowadzona będzie wymiana informacji na temat działalności danych przewoźników kolejowych, planach i strategiach działania, a także w zakresie wyników działań nadzorczych prowadzonych tych przedsiębiorców, którzy posiadają certyfikat część A wydany w jednym kraju, a część B w drugim. Wspólny nadzór umożliwić ma podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego zarówno polskich, jak i czeskich przewoźników. Zawarta umowa pozwolić ma na skuteczne prowadzenie wspólnych działań nadzorczych w tym zakresie.
1-41690
Ma to o tyle znaczenie, że w tej chwili po polskich torach może jeździć czterech czeskich przewoźników. W zakresie ruchu towarowego certyfikat w części B otrzymali Advanced World Transport a.s., EP Cargo a.s. oraz LokoTrain s.r.o. Przewoźnikiem uprawnionym do przewozów pasażerskich jest Leo Express a.s. Są to obecnie jedyni zagraniczni przewoźnicy posiadający polski certyfikat w części B uprawniający do przewozów w Polsce. Pytanie brzmi: czy możemy spodziewać się zwiększenia tej liczby w najbliższym czasie?