Polskie wzory branży ociepleń na Łotwie

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

16 marca w Rydze odbędzie się seminarium „Poprawa efektywności energetycznej budynków”, którego jednym z partnerów jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Kierowane ono będzie do przedstawicieli łotewskiej branży budowlanej i samorządów. – Z dumą obserwujemy proces poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Pod względem ocieplonej powierzchni jesteśmy jednym z liderów w Europie. Dzięki silnej konkurencji rynkowej oraz wieloletniemu doświadczeniu udało się nam wypracować własne, unikalne technologie. – podkreśla Ewa Dębska, Ambasador RP na Łotwie. I dodaje: – Po wielu latach wysiłków na rzecz poprawy wydajności energetycznej w polskim budownictwie jesteśmy gotowi, aby podzielić się doświadczeniami z naszymi partnerami na Łotwie. Wierzę, że nasz sukces może stać się także sukcesem Łotwy. Dzięki współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i doświadczeniu, jesteśmy w stanie osiągnąć efekt synergii, który przełoży się na ożywienie naszych gospodarek. Zależy nam na osiąganiu wzajemnych korzyści oraz budowaniu trwałych, wieloletnich relacji. Seminarium na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków w Rydze może stanowić znaczący krok w tym kierunku.

W trakcie seminarium dr inż. Mariusz Garecki, szef Komisji Technicznej SSO, wygłosi podczas seminarium prelekcję na temat trendów w systemach ociepleń i procesach termomodernizacyjnych. Wśród prelegentów znajda się również m.in. reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP oraz Ministerstwa Gospodarki Łotwy. – Unijna polityka energetyczna dąży do zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię, zgodnie z celami 20-20-20. Do roku 2020 zakłada się zmniejszenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych na obszarze Unii Europejskiej wobec poziomów z 1990 roku, zapewnienie 20 proc. energii zużywanej w UE ze źródeł odnawialnych, jak też poprawę o 20 proc. efektywności energetycznej. Istnieje także propozycja ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii o 30 proc. Musimy pamiętać, że do realizacji tej strategii niezbędne są także rozwiązania na poziomie krajowym. Cieszymy się, że możemy podzielić się naszymi wiedzą i doświadczeniem z kolegami z Łotwy. Jesteśmy przekonani, że wiele sprawdzonych w Polsce rozwiązań można zaadoptować na łotewskim rynku – stwierdza dr Jacek Michalak, prezes SSO.

SSO_ETICS_styropian (2)