Grupa Famur podpisała umowę na dostawę sprzętu do rosyjskiej kopalni „Inaglinskij”

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

FAMUR SA oraz Polskie Maszyny Group Sp. z o.o. zawarły umowę obejmującą realizację dostaw sprzętu do rosyjskiej kopalni węgla koksującego „Inaglinskij”, wchodzącej w skład OOO “UK KOLMAR” z siedzibą w Moskwie.

➡ Łączna wartość umowy wynosi 20 mln euro netto.

Zakres podpisanej umowy obejmuje dostawę sekcji obudów zmechanizowanych oraz urządzeń wchodzących w skład systemu odstawy, w tym przenośników zgrzebłowych, kruszarki, stacji najazdowej oraz pakietu części zamiennych i osprzętu. Dostarczane przez Famur urządzenia będą eksploatowane na terytorium Rosji w kopalni koksującego węgla kamiennego „Inaglinskij”.

Zgodnie z zapisami umowy urządzenia będą dostarczone etapami w drugim kwartale 2021 roku. Jest to kolejna umowa, którą zawarł FAMUR na dostawę wysokiej jakość maszyn i urządzeń, które użytkowane będą w rozbudowywanej kopalni na terytorium Federacji Rosyjskiej.

– Bardzo cieszymy się z nowo podpisanej umowy, dzięki której ponownie mamy możliwość dostarczenia sprzętu do kopalni „Inaglinskij” należącej do kompanii KOLMAR. Jest to dla nas ważny kontrakt, szczególnie teraz w dobie światowego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To również kolejny dowód na to, że nasze rozwiązania dobrze sprawdzają się nawet na najbardziej wymagających rynkach do jakich niewątpliwie należy Rosja. Mimo trudnych warunków, z którymi boryka się obecnie branża okołogórnicza, Grupa FAMUR niezmiennie zapewnia najwyższy, światowy standard usług, który ceniony jest przez współpracujących z nami kontrahentów. Umowa obejmująca dostawę urządzeń do kopalni „Inaglinskij” jest tego najlepszym dowodem – mówi Adam Toborek, wiceprezes zarządu Grupy FAMUR odpowiedzialny za rynki eksportowe.

Grupa FAMUR jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok 37 proc. W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak USA, Chiny oraz Indie a także dywersyfikację swoich usług w oparciu o rynki poza górnicze.