Polskie firmy zamierzają inwestować w prace badawczo-rozwojowe

Polskie firmy zamierzają inwestować w prace badawczo-rozwojowe

21/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Deloitte „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014”, w ciągu najbliższych kilku lat działalność badawczo-rozwojowa może przeżywać w naszym kraju okres dynamicznego wzrostu. Jest tak dlatego, że wzrosła liczba firm, które planują zwiększyć wydatki na badania i rozwój w krótkiej i dłuższej perspektywie, w stosunku do poziomu wydatków poniesionych w roku 2013. W ciągu dwóch najbliższych lat tego typu plany ma 47% badanych firm. W perspektywie 5-letniej , zwiększenie nakładów w obszarze B+R planuje aż 61% respondentów.  Średnia dla regionu Europy Środkowej wynosi odpowiednio 41 i 57 proc.

Jak informuje Deloitte badanie przeprowadzono pomiędzy 21 marca a 21 maja 2014 roku, na próbie 330 firm działających w następujących krajach: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Raport jest podsumowaniem drugiej edycji badania, które corocznie będzie powtarzanie w celu umożliwienia obserwacji trendów w działalności B+R przedsiębiorców w Europie Środkowej.