Dwa duże projekty Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W trakcie XIV Kongresu Nowego Przemysłu, który odbył się w ubiegłym tygodniu w Warszawie, podczas debaty „Innowacje oraz badania i rozwój w energetyce Krzysztof Kurek – dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych zaprezentował plany rozwojowe instytutu. Jak z nich wynika NCBJ planuje budować polski laser na swobodnych elektronach. Jak poinformował portal Nowy Przemysł: NCBJ buduje kosztem 120 mln zł duży blok laboratoryjny z cyklotronem medycznym, co będzie unikalne w skali świata.
reaktor_maria-m
Jednocześnie Centrum realizuje kolejny duży projekt: w ramach unijnego konkursu Teaming placówka została laureatem jego sekcji krajowej. Dzięki temu pierwsza faza projektu NOMATEN (Centrum Doskonałości Materiałów Funkcjonalnych dla zastosowań przemysłowych i medycznych) została przyjęta do realizacji przez Komisję Europejską. Jak informuje instytucja: „zasadniczym celem projektu jest utworzenie w ramach NCBJ nowej organizacji prowadzącej badania nad rozwojem materiałów o wysokiej odporności na temperaturę, korozję i defektowanie radiacyjne.

Przewidywane są trzy główne obszary zastosowań: reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem (HTR), przemysł chemiczny i nowoczesne technologie spalania węgla oraz opracowywanie nowych tarcz do produkcji radiofarmaceutyków.” Jak stwierdził w trakcie Kongresu Nowego Przemysłu Krzysztof Kurek: – Mamy nadzieję na drugi etap, co pozwoliłoby zbudować za poważne pieniądze silne laboratorium badań materiałowych.

NCBJ jest obecnie jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym Maria. Instytucja zatrudnia ponad 1.100 fizyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Kadra naukowa Centrum to ok. 70 profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 150 doktorów.

Centrum specjalizuje się w energetyce jądrowej, ale nie tylko. NCBJ prowadzi także badania podstawowe z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosuje metody fizyki jądrowej i rozwija technologie jądrowych. Oprócz tego instytucja produkuje także m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Placówka tworzy też infrastrukturę informatyczna i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.