Polski i czeski dystrybutor sieci przesyłowej zacieśniają współpracę

Polski i czeski dystrybutor sieci przesyłowej zacieśniają współpracę

28/08/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zarządy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA i czeskiego odpowiednika polskiej firmy – CEPS a.s., dyskutowali o sytuacji polskich systemów przesyłowych Polski i Czech, a przede wszystkim o możliwościach współpracy w tym zakresie. Rozmowom przewodniczyli: Henryk Majchrzak – prezes zarządu PSE Operator SA, oraz Vladimir Tošovský – prezes zarządu ČEPS.

Główna część spotkania poświęcona była kwestii nieplanowych przepływów energii przez systemy energetyczne Polski i Czech, wynikający h przede wszystkim z dużych tranzytów energii z regionu północnych Niemiec do południowych Niemiec oraz do Austrii. W związku z tym ČEPS i PSE Operator planują instalację przesuwników fazowych na granicach z Niemcami. Do czasu instalacji takich przesuwników, PSE Operator i ČEPS będą prowadzić działania bezinwestycyjne we współpracy z niemieckim operatorem 50Hertz.

– Bezpośrednie spotkania operatorów systemu przesyłowego sąsiadujących państw stwarzają możliwość uzgadniania stanowisk i planowania wspólnych działań. Są niezwykle istotne dla harmonijnej współpracy firm o kluczowym znaczeniu dla systemów energetycznych obu krajów – podkreślił w podsumowaniu spotkania Henryk Majchrzak prezes zarządu PSE Operator.