Polimex-Mostostal: list z ARP i realizacja nowej strategii

Polimex-Mostostal: list z ARP i realizacja nowej strategii

21/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polimex-Mostostal podpisał list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu, który umożliwia ARP objęcie nowo wyemitowanych akcji Polimexu, uprawniających do wykonywania do około 32,99 procent głosów na walnym zgromadzeniu spółki. List nie ma charakteru wiążącego, ARP ma jednak teraz możliwość jako inwestor podwyższyć kapitał zakładowy Polimexu. List intencyjny przewiduje m.in. dwa alternatywne warianty inwestycji ARP w akcje Spółki. Według pierwszego z nich Agencja lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje Polimexu za kwotę nie większą niż 250.000.000 zł. Według drugiego wariantu ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za kwotę nie mniejszą niż 150.000.000 zł oraz warranty subskrypcyjne.

– W ramach realizowanej strategii finansowania zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału spółki lub gwarantowaniu emisji akcji. ARP jest podmiotem, który jako pierwszy wyraził zainteresowanie współpracą. Będziemy dążyć do wypracowanie rozwiązania optymalnego z punktu widzenia wszystkich interesariuszy i samej spółki – mówi Robert Oppenheim, prezes zarządu Polimex-Mostostal SA.

List a ARP jest częścią realizacji strategii, mającą umożliwić Polimexowi stabilizacje sytuacji finansowej. Jej elementem jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które 15 października, które ma głosować w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę około 500 mln zł. Planowane podwyższenie kapitału pozwoli w części na konwersję istniejącego zadłużenia Polimexu, a w części na pozyskanie nowej gotówki dla spółki, która byłaby przeznaczona na finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej oraz na sfinansowanie realizacji nowych kontraktów.