Polimex Energetyka wygrał przetarg w Elektrowni Pomorzany

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Spółka: „oferta Polimexu Energetyka złożona w konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH na budowę w formule „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz instalacji dystrybucji popiołu suchego w Elektrowni Pomorzany została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza. Spółka Polimex Energetyka otrzymała od PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra zawiadomienie o wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej. Wartość oferty wynosi 97 mln zł netto. Instalacja ma pracować na potrzeby dwóch kotłów przepływowych typu Benson o nominalnym przepływie spalin wynoszącym około 270 tys. Nm3/h zainstalowanych w blokach A i B Elektrowni. Inwestycja ma się zakończyć do wrzesień 2019 roku.”

Nie jest to jedyna pozytywna wiadomość dla Polimexu Energetyka w ostatnich dniach. Spółka podpisała w połowie lipca kontrakt, w ramach którego wykona m.in. montaż części ciśnieniowej kotła w Elektrowni Jaworzno III. Wartość umowy przekracza 118 mln zł netto.

EL