Polenergia Obrót animatorem TGE

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka, wchodząca w skład Polenergii S.A. – pierwszej, polskiej, prywatnej grupy energetycznej, składającej się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną – podpisała z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora rynku. Polenergia Obrót to czwarta, obok Enea Trading, PGNiG oraz Tauron Polska Energia firma, posiadająca tę funkcję. –  Działając  od  wielu  lat  obserwujemy  rosnącą  rolę  giełd  w  rozwoju  branży  energetycznej,  w szczególności biorąc pod uwagę wypełnienie celów liberalizacji rynku czyli zapewnienia bezpiecznych dostaw energii przy jak najniższym koszcie dla odbiorcy. Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój transparentnego rynku energii w Polsce w tak szerokim zakresie jak energia elektryczna, gaz czy prawa majątkowe – mówi Arkadiusz Zieleźny, prezes zarządu Polenergia Obrót.

Zadaniem Spółki będzie utrzymywanie płynności, poprzez stałe  składanie  zleceń  kupna  i  sprzedaży  instrumentów  notowanych  na  Rynku  Towarów Giełdowych w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem tego ma być zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co uczestnicy rynku realizują swoje zlecenia kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. – Koncentracja obrotu na jednym płynnym rynku giełdowym wpływa pozytywnie na dalszą standaryzację i integrację powstającego wspólnego europejskiego rynku energii. Dobrze zbudowany rynek, na którym działa wiele podmiotów, daje swobodę nie tylko w wyznaczaniu referencyjnej ceny, ale także przyczynia się do zwiększania jego płynności i transparentności. Im bardziej rynek jest płynny, tym staje się on atrakcyjniejszy dla jego uczestników. Obecność Polenergii Obrót jako animatora na pewno się do tego przyczyni – stwierdza Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

_dsc8151