Triggo rozpoczyna produkcję pojazdów serii pilotażowej w AMZ Kutno

|
Źródło informacji: Triggo

Spółka Triggo rozpoczęła produkcję pilotażowej serii kilkudziesięciu szt. pojazdów w zakładach AMZ Kutno. Jej ukończenie planowane jest na przełom 2021 i 2022 roku. W innych obszarach działalności, spółka prowadzi prace w zakresie uzyskania homologacji, toczy zaawansowane rozmowy biznesowe z partnerami branżowymi nt. podjęcia współpracy oraz finalizuje przygotowania do przeprowadzania IPO oraz debiutu na rynku NewConnect.

– Rozpoczęliśmy produkcję pilotażowej serii prototypów Triggo. To kolejny krok milowy w rozwoju projektu, dzięki któremu w ciągu kilku kwartałów będziemy dysponować flotą kilkudziesięciu pojazdów, które zostaną rozdystrybuowane potencjalnym partnerom biznesowym rozlokowanym w Polsce, Europie i Azji. AMZ Kutno wniesie do projektu swoje know how i wieloletnie doświadczenie w produkcji pojazdów małoseryjnych, dbając o odpowiednią i wysoką jakość prototypów. Na przełomie 2021 i 2022 roku mamy ambicje ukończyć realizację serii pilotażowej. Jednocześnie toczymy zaawansowane rozmowy biznesowe i analizujemy różne warianty w zakresie wytwarzania Triggo w skali masowej – mówi Rafał Budweil, pzrezes zarządu Triggo SA.

Celem produkowanej serii pilotażowej jest sprawdzenie prototypów w wielorakich warunkach drogowych poprzez maksymalizację liczby pokonanych kilometrów. Poddawane testom będzie również ich zastosowanie i adaptacja do różnych gałęzi przemysłu z uwagi na charakter prowadzonych działalności przez potencjalnych partnerów. Pozwoli to na jeszcze bardziej rozległą ocenę jakości konstrukcji pojazdu. Prototypy będę podlegały stałemu monitorowaniu parametrów jazdy (celem późniejszej analizy uzyskanych danych) i bieżącym oględzinom stanu technicznego użytkowanych pojazdów.

Jak zapewniają twórcy kluczowa cechą pojazdu jest zmienna geometria podwozia, która umożliwia płynną zamianę konfiguracji pojazdu na manewrową oraz drogową. Zmiana ta pozwala na redukcję szerokości pojazdu z 148 cm do zaledwie 86 cm (czyniąc go węższym wobec niektórych motocykli). Konstrukcja ta jest chroniona patentami o zasięgu międzynarodowym, obejmującymi łącznie obszar zamieszkiwany przez blisko cztery mld ludzi. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach świata.

– W naszej ocenie, osiągnięcie strategicznej pozycji rynkowej Triggo przyspieszy pozyskanie zewnętrznego kapitału. W najbliższych tygodniach planujemy przeprowadzić ofertę publiczna akcji, którą zrealizujemy w oparciu o memorandum informacyjne pozwalające pozyskać środki do 2,5 mln EUR. W dalszej kolejności chcemy ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na NewConnect – dodaje Rafał Budweil.

Model biznesowy firmy skupia się na II fundamentach. Pierwszy zakłada koncentrację działań na dostawach pojazdów flotowych dla profesjonalnych odbiorców, w tym operatorów usług car sharing i służb publicznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych, metropolitarnych rynkach Europy, Azjach i Ameryk.

II filarem jest wdrożenie własnych platform usługowych robo-taxi. To przyszłościowy rynek usług przewozów osób, umożliwiający połączenie wysokiej nominalnej marży brutto obserwowanej w systemach car sharingowych, ze znaczącymi przychodami jednostkowymi (Uber, Bold itd.). Kluczowym aspektem jest autonomiczne przebazowanie pojazdów, prowadzące do wzrostu średniej liczby przejazdów poszczególnych pojazdów przy minimalizacji wkładu pracy człowieka. Triggo już dzisiaj dysponuje w pełni cyfrowym układem sterowania drive-by-wire, tj. punktem wyjścia do bezproblemowej adaptacji systemów autonomicznego przemieszczania się.

Źródło: Triggo

Źródło: Triggo