Chorzowski Alstom Konstal wyprodukuje pociągi dla trzeciej linii metra w Tuluzie

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zamówienie na projekt, budowę i konserwację trzeciej, 27-kilometrowej linii metra ma wartość prawie 470 mln euro. Realizacja umowy oprze się na gamie pociągów Métropolis™.

➡ Zakład Alstom Konstal SA będzie odpowiedzialny za część projektowania, całość produkcji, testów seryjnych, uruchomienie oraz transport i gwarancje 28 składów (z opcją rozszerzenia na dodatkowe 25 pociągów).

Władze Tuluzy zdecydowały o przyznaniu koncernowi Alstom zamówienia o wartości prawie 470 mln euro na projekt, budowę i konserwację trzeciej, 27-kilometrowej linii metra –Toulouse Aerospace Express. Po uwzględnieniu wszystkich opcji, wartość umowy sięgnie ostatecznie 713 mln euro. Linia składająca się z 21 stacji obsługiwać będzie pracowników sektora lotniczego.

➡ Główna część zamówienia polega na zagwarantowaniu przewozu 5 000 pasażerów na godzinę w każdym kierunku (5 000 pphpd) z opcją rozszerzenia do 10 000 pphpd. Zamówienie obejmuje wydajne, spraw­dzone rozwiązania systemowe Alstom: pociągi Metropolis™, Urbalis™ 400 CBTC do pracy automatycznej oraz odwracalne podstacje energetyczne Hesop™. W zakres kontraktu wchodzą również drzwi peronowe oraz dynamiczny system sygnalizacji obciążenia i system szybkiego układania torów Appitrack™. Umo­wa obejmuje także sześcioletni okres konserwacji (z opcją rozszerzenia do 12 lat).

Projekt Toulouse Aerospace Express jest częścią działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności miasta dzięki mobilności opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju i integ­racji społecznej.

Jak podaje producent zastosowane zintegrowane rozwiązanie systemowe gwarantuje bardzo dojrzałą, wydajną i kom­fortową ofertę transportową, zaprojektowaną z myślą o maksymalnym poziomie operacyj­ności i niezawodności, z rekordową dostępnością na poziomie 99,8%.

Projekt, jaki wybrano dla systemu transportowego i linii metra, pozwala na zaproponowanie rozwiązania minimalizującego czas oczekiwania na stacjach przy zmniejszonej częstot­liwości ruchu od momentu wejścia do eksploatacji. Poprzez zwiększenie liczby wagonów metra z 2 do 3 dochodzi do poprawienia oferty transportowej do 15 000 pasażerów na godzinę w każdym kierunku – bez modyfikacji infrastruktury. Podstawowa umowa precyzuje ten parametr na poziomie 5 000 pasażerów – wskazując zarazem potencjalne opcje zwiększenia do 10 000.

Rozwiązanie systemu transportowego Alstom zaprojektowano również z myślą o obniżeniu kosztów operacyjnych. W efekcie osiągnięto znaczne oszczędności energii dzięki połączeniu odwracalnych podstacji energetycznych Hesop™ z hamowaniem odzyskowym, wydajnymi systemami trakcji i hamowania oraz udoskonalonymi strategiami automatycznego sterowania pociągiem (CBTC).

Projekt obejmuje również budowę torów kolejowych, które dzięki zastosowaniu technologii kolei „stal na stali” redukuje do minimum skutki uboczne tarcia i zanieczyszczenia drobnymi cząstkami stałymi. W efekcie zapewniona jest gwarantowana wydajność.

Dzięki tej umowie firma zobowiązuje się do długoterminowego zapewniania mobilności na terenie Tuluzy, wykonując prace polegające na budowie i konserwacji trzeciej linii metra na zlecenie sieci transportu w Tuluzie – Tisséo.

Alstom Design&Styling | RCP | Metropolis

Alstom Design&Styling | RCP | Metropolis

Alstom Design&Styling | RCP | Metropolis

Alstom Design&Styling | RCP | Metropolis

Alstom Design&Styling | RCP | Metropolis

Alstom Design&Styling | RCP | Metropolis