Planowane są inwestycje związane ze zmianami klimatu

Planowane są inwestycje związane ze zmianami klimatu

16/04/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Do 30 kwietnia trwać będą konsultacje społeczne, prowadzone przez Ministerstwo Środowiska. Dotyczą one przygotowywanego „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” tzw. SPA 2020. Celem stworzenia planu jest określenie  działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku, w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach. Wśród nich wymienia się m.in.: gospodarkę wodną, rolnictwo, leśnictwo, energetykę, budownictwo i gospodarkę przestrzenną, obszary zurbanizowane i transport.

Koszty działań adaptacyjnych wskazanych w SPA 2020 wynoszą 62 mld zł. Bezczynność będzie jednak znacznie droższa. Łączne straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce w latach 2001- 2011 wynoszą około 90 mld zł – mówi Aneta Wilmańska podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Wśród działań, które mają być realizowane w ramach SPA 2020, planowana jest m.in. budowa infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, a także zmiany regulacji prawnych, dotyczących tego zagadnienia.