PKP wyda pół miliarda na trasę Oświęcim – Zebrzydowice

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje spółka: „lepsze podróże, wyższy poziom bezpieczeństwa i obsługi pasażerów na stacjach i przystankach, a także sprawniejsze przewozy towarów – to najważniejsze efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A na linii Trzebinia – Zebrzydowice (nr 93) na odcinku Trzebinia – Czechowice Dziedzice. Ogłoszony w lipcu przetarg o wartości 219 mln zł, wraz z marcowym przetargiem za 324 mln zł, to projekty planowane do realizacji w czterech najbliższych latach.
train-1506647_960_720
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice, szacowany na blisko 219 mln zł (netto). To drugi przetarg, po ogłoszonym w marcu na odcinek Trzebinia – Oświęcim szacowany na ok. 324 mln zł (netto). Inwestycje poprawią jakość trasy, podniosą komfort podróżowania i usprawnią transport towarów na kolejowej trasie z Małopolski na Śląsk.

Oświęcim, Brzeszcze Jawiszowice, Dankowice, Brzeszcze, Kaniów, Jawiszowice Jaźnik, to stacje i przystanki, na których dzięki przebudowie i lepszemu wyposażeniu peronów, podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, zyskają lepszą obsługę i łatwiejszy dostęp do pociągów. Sprawniejszą jazdę na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni przebudowa 13 przejazdów kolejowo-drogowych w miejscowościach: Oświęcim, Rajsko, Brzeszcze, Brzeszcze Jawiszowice, Jaźnik, Dankowice. Prace na ponad 20 km odcinku obejmą też 45 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 wiaduktów. Wyeliminuje to zwolnienia pociągów. Ten efekt korzystnie wpłynie m.in. na sprawność i atrakcyjność przewozów towarowych. Transport większej liczby ładunków po torach będzie korzystny dla stanu dróg i środowiska.

Prace budowlane na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice, planowane są w latach 2020 – 2021
Obecnie prowadzona jest także procedura przetargowa na odcinek Trzebinia – Oświęcim. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych planowane jest do 2021 r.
Inwestycje na obu odcinkach (Trzebinia – Oświęcim i Oświęcim – Czechowice Dziedzice) ubiegają się o finansowanie w ramach projektu o nazwie „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.1-12 ). Wartość całego projektu ponad 550 mln zł.

Linia nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice wykorzystywana jest do obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarowego, a w szczególności do realizacji transportu węgla kamiennego ze śląskich kopalni i tranzytu towarów przez Republikę Czeską na południe Europy.”