PKP PLK wyda 250 mln zł na poprawę obsługi przejść granicznych

Autor:
|

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości 51 mln zł, na mocy której zmodernizowana zostanie stacja Medyka. Prace umożliwić mają w pierwszej kolejności obsługę przewozów towarowych. Jak informuje Spółka: dzięki pracom poprawi się bezpieczeństwo i obsługa pociągów na przejściu granicznym Medyka – Mościska, które jest pierwszym pod względem wielkości pracy przewozowej na granicy polsko-ukraińskiej.

Zakres prac przewiduje wymianę ponad 12 km torów w rejonie stacji. Prace dotyczą zarówno toru normalnego (880 m) jak i szerokiego (11,8 km) po polskiej stronie. Ponadto projekt zakłada wydłużenie czterech torów o 200 m (do 1050 m), co zapewni możliwość przyjmowania dłuższych składów towarowych z Ukrainy oraz szybszego odprawiania pociągów. Sprawniejszy przejazd przez stację ułatwią nowe rozjazdy oraz przebudowa sieci trakcyjnej. W ramach zadania zarządca infrastruktury odnowi i przebuduje obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty oraz przepusty). Zakończenie prac planowane jest w 2019 roku.

cargo5

Inwestycja w Medyce jest jedną ośmiu, które zrealizuje w najbliższych latach PKP PLK. Przewoźnik planuje modernizację następujących rejonów przejść granicznych:

  • Skandawa-Żeleznodorożnyj (planowane lata realizacji: 2017 – 2021 r.)
  • Braniewo – Mamonowo (planowane lata realizacji: 2020 – 2022 r.)
  • Kuźnica Białostocka – Grodno (planowane lata realizacji: 2020 – 2023 r.)
  • Siemianówka – Swisłocz (planowane lata realizacji: 2023 r.)
  • Terespol – Brześć (lata realizacji: 2016-2017 r.)
  • Dorohusk – Jagodzin ( planowane lata realizacji: 2020-2023 r.)
  • Werchrata – Rawa Ruska (planowane lata realizacji: 2023 r.)
  • Medyka – Mościska II (projekt podzielony na dwa zadania, planowany  do realizacji w latach 2016 – 2019 i 2022 – 2023 r.)