PKN Orlen – trudny rok 2013

PKN Orlen – trudny rok 2013

24/01/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern opublikował wyniki finansowe za 2013 rok. W ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 113,8 mld zł. Wpływy z działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 5,7 mld zł. Przerób ropy naftowej zwiększył się o jeden procent, w porównaniu do 2012 roku. Łączny wolumen sprzedaży osiągnął poziom niemal 36 mln ton. Zadłużenie firmy kształtuje się obecnie na poziomie 2,2 mld zł (pod koniec 2012 roku wynosiło ono 4,6 mld zł). – W minionym roku mierzyliśmy się z trudnymi warunkami dla branży rafineryjnej. Udowodniliśmy, że dzięki dobrej sytuacji płynnościowej oraz zrównoważonej strategii rozwoju jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować w niekorzystnym otoczeniu i osiągać stabilne wyniki. Oprócz tego rok 2013 był dla koncernu przełomowy. Poprzez zakup kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil, PKN Orlen stał się firmą globalną, rozwijającą nowe obszary działalności – energetykę i wydobycie, które w długiej perspektywie pozwolą uodpornić się na wahania koniunktury w branży rafineryjnej – mówi Jacek Krawiec prezes zarządu PKN Orlen.

Istotnym elementem działań Orlenu w 2013 roku były inwestycje w segmencie wydobycia ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. W tym zakresie koncern zakończył łącznie dziewięć odwiertów, w tym siedem pionowych i dwa poziome oraz przeprowadził dwa szczelinowania odcinków poziomych. Spółka wykonała również dwa odwierty konwencjonalne, w tym jeden w ramach koncesji na szelfie łotewskim. Oprócz tego, w związku z akwizycją stu procent udziałów w kanadyjskiej spółce TriOil Resources Ltd., PKN Orlen zyskał dostęp do produkujących złóż ropy i gazu, a także do unikalnego know-how w zakresie wydobycia węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych. Dzięki temu doświadczenie TriOil zostać ma wykorzystane w poszukiwania gazu i ropy w Polsce. powinno także ułatwić budowę pozycji Orlenu jako koncernu o zróżnicowanym profilu działalności.