PKN Orlen rozpoczął subskrybcję obligacji

PKN Orlen rozpoczął subskrybcję obligacji

29/05/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Subskrybcja skierowana jest dla klientów indywidualnych. Pierwsza detaliczna emisja obligacji PKN Orlen przynieść ma koncernowi w sumie, ok. 1 mld zł.  Nabywcom zaś ma dać do czterech procent zysku w skali roku. Jak informuje koncern, finalnie o cenie obrotu i wykupu po czterech latach decydować będzie WIBOR liczony w półrocznych okresach odsetkowych wraz z marżą, bowiem obligacje będą oprocentowane według stopy zmiennej. Pierwsza emisja obligacji wynosi 200 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji będzie zmienna. Zależeć będzie od dnia, w którym zostanie dokonany zapis. Pierwszego dnia wyniesie ona 100 zł. W kolejnych dniach będzie powiększana o wartość odpowiadającą odsetkom naliczanym od rozpoczęcia oferty.

Obligacje Orlenu otrzymały od agencji Fitch Ratings wysoki rating BBB+. Jak stwierdza ona w swym uzasadnieniu: prowadzone przez PKN Orlen działania zwiększają wiarygodność kredytową Spółki, szczególnie w kontekście trudnego otoczenia dla europejskiego sektora rafineryjnego, które wynika przede wszystkim z nadmiaru mocy produkcyjnych oraz obniżonego popytu.