Pierwsza japońska obrona doktoratu na AGH

Pierwsza japońska obrona doktoratu na AGH

26/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W poniedziałek na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie miała miejsce pierwsza w historii tej uczelni obrona rozprawy doktorskiej naukowca, pochodzącego z Japonii. Tematem rozprawy doktorskiej Yosuke Komatsu była „Analiza układów z ogniwem paliwowym typu SOFC” („An Analisis of a Solid Oxide Fuel Cell System”). Promotorami rozprawy doktorskiej są prof. Janusz S. Szmyd z AGH oraz prof. Shinji Kimijima z Shibaura Institute of Technology.

Doktorat japońskiego naukowca na krakowskiej uczelni  jest wynikiem porozumienia z Shibaura Institute of Technology (uznanej japońskiej uczelni technicznej z Tokio), w ramach którego oba uniwersytety wprowadziły podwójny system dyplomowania doktorantów. W związku z tym na studia do Japonii wyjeżdżają studenci AGH (magistranci i doktoranci) realizujący tam badania związane z pisaniem doktoratu lub pracy magisterskiej. Jednocześnie na AGH przyjeżdżają studenci z Japonii. W tej chwili z tej formy wymiany naukowej korzysta kilkunastu studentów z obu uczelni. Rozpoczęła  się także wymiana naukowa profesorów oraz wspólne badania naukowe. Jak informuje AGH, najbliższe plany zakładają m.in. wyjazd do Tokio dwójki naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw AGH, których rozprawa doktorska odbędzie się w obu jednostkach partnerskich.