Uruchomiono piec do przetopu recyklingowego miedzi w legnickim KGHM

Spółka uruchomiła jedyny w Polsce piec WTR (wychylno-topielno-rafinacyjny) do przetopu recyklingowego miedzi. Jak podaje spółka piec spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska, posiada najnowocześniejszą instalację do oczyszczania gazów procesowych i jest elementem strategicznego programu. Inwestycja optymalizuje wykorzystanie posiadanej infrastruktury, zmniejszy jednostkowy koszt produkcji i jednocześnie zwiększy wykorzystanie miedzi pochodzącej z recyklingu. Budowę zrealizowano w 15 miesięcy.

Piec jest przeznaczony do przetopu wysokiej jakości surowców recyklingowych z możliwością uzupełnienia wsadu płynną miedzią. Dzięki zdolności przejęcia funkcji pozostałych pieców, w trakcie ich postojów remontowych, produkcja huty będzie na stabilnym wysokim poziomie. Daje to szansę na podniesienie obecnej efektywności spółki i zwiększenie produkcji miedzi.

Inwestycja w pełni wpisuje się w realizację nowej strategii KGHM Polska Miedź na lata 2019-2023. Jednym z jej elementów jest wzrost produkcji hutniczej z wsadów obcych, w których istotną część stanowią złomy miedzi, by w 2030 roku osiągnąć poziom 35%.

Podstawową funkcją pieca jest przetapianie złomów i rafinacja pirometarulgiczna miedzi. Dotychczas tę funkcję pełniły piece anodowe. Budowa WTR jest konsekwencją realizacji planów wymiany technologii na wydziale elektrorafinacji. Obecna, konwencjonalna metoda wykorzystania podkładek z cienkiej blachy katodowej, zostanie zastąpiona nowocześniejszą technologią bezpodkładkową (TB). W miejsce podkładek stałych pojawią się matryce stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Proces produkcyjny będą też uzupełnić maszyny do „zdzierania” katod i przygotowywania matryc. Produkcja katod w technologii bezpodkładkowej poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy, poprzez automatyzację procesu technologicznego.

Całość inwestycji wyniesie około 250 mln złotych.

Fot. KGHM

Fot. KGHM

Budowa WTR w liczbach/ Ciekawostki z budowy:

 • Głębokość wykopu miejsca pod piec wynosiła miejscami nawet 13 metrów
 • Z terenu budowy wywieziono 11 tys. m³ gruntu
 • Zaangażowano blisko 50 podmiotów z Polski i zagranicy
 • Na budowie pracowało nawet 250 osób
  Zużyto:
 • 5,5 tys. m³ betonu,
 • 350 ton stali zbrojeniowej,
 • 550 ton konstrukcji stalowych, w tym 300 ton do stworzenia konstrukcji pieca,
 • 55 000 m kabli i przewodów (zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych),
 • 5000 m rurociągów,
 • 600 ton wymurówki – do budowy wnętrza pieca
 • Przy piecu pracuje wysokospecjalistyczna maszyna załadowcza Dango, która wyposażona jest w dyszel o długości 5 m podający złom do komory pieca
 • Piec wybudowano w 15 miesięcy