PGO SA nabyła udziały spółki Kopex Foundry

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jest to kolejny etap restrukturyzacji Grupy Kopex. Jak informuje TDJ SA: „1 grudnia 2016 roku, wraz z przejęciem przez TDJ pakietu kontrolnego akcji Kopex SA, zakończył się proces pozyskania inwestora do spółki. Następstwem zakończonej akwizycji było powołanie nowego zarządu, którego głównym zadaniem jest realizacja zapisów umowy restrukturyzującej Kopeksu oraz spłata jej zadłużenia do banków. Jednym z jej elementów jest porządkowanie struktury Grupy Kopex i przystosowanie jej do aktualnych wyzwań rynkowych. – Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kładziemy istotny nacisk na restrukturyzację Grupy Kopex. Sprzedaż Kopex Foundry jest jednym z elementów przyjętego i wdrażanego planu naprawczego, którego celem jest odzyskanie rentowności spółki oraz utrzymanie szans na dalsze funkcjonowanie i przygotowanie Grupy Kopex do integracji z Grupą FAMUR – mówi Beata Zawiszowska, Prezes Zarządu Kopex SA. – W następstwie przeprowadzonych analiz uznaliśmy, że jednym z najlepszych rozwiązań dla przyszłości Kopex Foundry będzie jej sprzedaż doświadczonemu, znającemu branżę inwestorowi – dodaje Beata Zawiszowska.

– TDJ przejął kontrolę nad Grupą Kopex niespełna dwa miesiące temu. Zrealizowana właśnie sprzedaż Kopex Foundry jest potwierdzeniem, że jako aktywny inwestor skupiamy się na szybkiej i skutecznej realizacji zapisów umowy restrukturyzującej zadłużenie Kopeksu – mówi Czesław Kisiel, Prezes Zarządu TDJ SA. – Uważam, że dla Kopex Foundry zostało znalezione optymalne rozwiązanie. Dzięki dołączeniu do jednej z największych grup metalurgicznych w Polsce, spółka będzie mogła zachować wypracowany przez lata potencjał i dalej rozwijać swoją działalność. Z kolei sprzedaż i wyłączenie poza struktury Grupy Kopex segmentu odlewniczego jest jednym z elementów wdrażanego programu restrukturyzacyjnego, który pozwoli na koncentrację działalności Kopeksu wokół obszaru maszynowego i redukcję kosztów niezwiązanych z podstawową działalnością spółki – dodaje Czesław Kisiel.

informacja_zakup_kopex_foundry_przez_pgo_26_01_2017

PGO SA działa na rynku od blisko dziesięciu lat. Wchodzące w jej skład spółki zależne z powodzeniem działają na rynku przemysłowym od kilkudziesięciu lat, a początki działalności Kuźni Glinik sięgają 1883 roku. Potencjał produkcyjny Grupy został zbudowany w oparciu o spółki: Odlewnia Żeliwa Śrem, Pioma-Odlewnia i Kuźnia Glinik. Zaplanowana i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Grupy opiera się m.in. na inwestycjach wewnętrznych oraz procesach akwizycyjnych, będących wynikiem wykorzystania szans pojawiających się na rynku. W wyniku transakcji Grupa PGO zdobyła kolejne rynki zbytu oraz uzyskała nowe możliwości produkcyjne i szansę na zwiększenie efektywności poprzez wykorzystanie efektów synergii w wielu obszarach działalności.

– Umiejętne i konsekwentne połączenie tych kierunków działań pozwoliło na przestrzeni ostatnich lat na dynamiczny rozwój Grupy PGO. Dokładamy wszelkich starań, aby PGO była postrzegana przez naszych klientów jako pewny i pożądany dostawca, a przez inwestorów, jako bezpieczny podmiot posiadający jasną wizję rozwoju i gwarancje zapewnienia satysfakcjonującego zysku z zainwestowanego kapitału – mówi Dariusz Ginalski, Prezes Zarządu PGO SA. – Wierzymy, że wpisujemy się w oczekiwania partnerów biznesowych, poszukujących wiarygodnych podmiotów o profilu produkcyjnym i stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W ubiegłym roku deklarowaliśmy, że środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje organiczne oraz ewentualne akwizycje. Właśnie z tych środków sfinansujemy zakup Kopex Foundry – dodaje Dariusz Ginalski.

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. jest producentem odlewów staliwnych i żeliwnych, wykorzystywanych w produkcji maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowych i transportowych. Wyroby tego producenta trafiają także do górnictwa, hutnictwa, przemysłu cementowego, energetyki oraz przemysłu morskiego i maszyn rolniczych. – Doskonale znamy Kopex Foundry. Od wielu lat spotykaliśmy się na rynku, raz konkurując, innym razem współpracując. Zakup tego przedsiębiorstwa, w momencie pojawienia się takiej możliwości, był naturalną decyzją – podkreśla Prezes Dariusz Ginalski. – Jestem przekonany, że połączenie potencjałów, rynków zbytu i możliwości technicznych oraz wykorzystanie efektów synergii pozwoli na większą elastyczność i skuteczniejsze zaspokajanie rosnących oczekiwań rynku, a w efekcie na poszerzenie i zwiększenie atrakcyjności naszej oferty – podsumowuje Dariusz Ginalski.”