PGNiG z rekordem wydobycia

PGNiG z rekordem wydobycia

06/03/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zgodnie z danymi, opublikowanymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, w 2013 roku, dzięki uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, wydobycie ropy naftowej i kondensatu w Grupie osiągnęło poziom 1,1 mln ton – ponad dwukrotnie więcej niż w 2012 roku, kiedy było to 492 tys. ton. Jednocześnie przychody ze sprzedaży w tym segmencie działalności koncernu wzrosły w porównaniu do 2012 roku o 118 procent, osiągając poziom 2,76 mld zł.

Fakt ten miał bezpośredni wpływ na wyniki finansowe, które osiągnął PGNiG w 2013 roku. W ubiegłym roku zysk netto Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie 1,9 mld zł. Koncern zanotował m.in. 12-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży do ponad 32 mld zł (w 2012 roku było to 28,7 mld zł). Oprócz tego PGNiG zwiększył przychody we wszystkich segmentach sprzedaży. Dochód ze sprzedaży ropy naftowej wzrósł o 1,5 mld zł w porównaniu do 2012 roku, a przychody ze sprzedaży gazu wysokometanowego wzrosły o 1,2 mld zł.