PGNiG z 1,39 mld zysku netto w I kwartale

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Kapitałowa PGNiG opublikowała dane finansowe dotyczące pierwszych trzech miesięcy tego roku. W tym czasie Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1,39 mld zł. Jest to wzrost o 11% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. W  tym samy czasie GK PGNiG zanotował 3-procentowy wzrost EBITDA do poziomu 2,39 mld zł. Koszty operacyjne koncernu zmniejszyły się o 16%.  Jednocześnie jednak przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 12%. Zmniejszył się także o 15% koszt sprzedanego gazu. Wpływ na to miała przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna.

Jak informuje PGNiG: przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosły 1,05 mld zł – o 14%  mniej niż w pierwszym kwartale 2015 roku. Na poziomie EBITDA wypracowano 619 mln zł, co jest wynikiem niższym od wyniku roku poprzedniego o 29%. Przychody w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 9,6 mld zł i były niższe o 14% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2015 roku. Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja zwiększył się o 76%  i osiągnął poziom 533 mln zł. EBITDA wyniosła 758 mln zł, czyli o 45% więcej niż na początku 2015 roku. W segmencie Wytwarzanie na poziomie EBITDA wypracowano wynik w wysokości 362 mln zł, co oznacza poprawę o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik operacyjny segmentu za pierwszy kwartał 2016 roku również wzrósł o 17% i wyniósł 266 mln zł – o 39 mln zł więcej niż w 2015 roku.

PGNiG wyda w tym roku 5 mld zł na inwestycje