PGNiG szuka partnerów

PGNiG szuka partnerów

06/02/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zamierza wspólnie z firmami zewnętrznymi prowadzić prace poszukiwacze na 20 koncesjach w Polsce. Celem przyszłych, wspólnych działań jest intensyfikacja prac w tym zakresie. Jak informuje PGNiG: zaproszenie firm zewnętrznych do wspólnych poszukiwań wpisuje się  w strategię poszukiwań złóż konwencjonalnych w Polsce, której m.in. celem jest dywersyfikacja ryzyka poszukiwawczego oraz zwiększenie poziomu nakładów na prace poszukiwawcze poprzez pozyskanie kapitału ze strony zainteresowanych firm.

Dwadzieścia koncesji, które zostały wytypowane przez pracowników PGNiG, specjalizujących się w geologii naftowej, zlokalizowane są w Wielkopolsce i Karpatach oraz na Pomorzu i na Podgórzu Karpackim. Koncern oferuje na tych koncesjach do 49 procent udziałów, w zamian za realizację programu prac poszukiwawczych. Jednocześnie jednak PGNiG chce utrzymać na nich funkcję operatora.