PGNIG: ropa naftowa zwiększa zyski

PGNIG: ropa naftowa zwiększa zyski

18/08/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W pierwszym półroczu tego roku GK PGNiG zanotował zysk netto na poziomie ponad 1,5 mld zł. Jest to o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Jak informuje koncern – główną tego przyczyną jest przede wszystkim wysokie wydobycie ropy naftowej. Znaczenie w tym kontekście miał również odpis aktualizacyjny związany z wyceną aktywów poszukiwawczych.

Przychody ze sprzedaży od stycznia do czerwca wyniosły niemal 16,4 mld zł – mniej o 2% niż rok wcześniej. Jest to efekt w dużej mierze łagodnej zimy, która przyczyniła się do zmniejszenia sprzedaży gazu. Fakt ten spowodował obniżenie przychodów o nieco ponad 1 mld zł. Negatywne skutki w tym przypadku zostały w pewnym stopniu zniwelowane przez wzrost przychodów ze sprzedaży ropy naftowej oraz energii elektrycznej. Oprócz tego PGNiG zanotował wzrost wyniku EBITDA o 4%  do ok. 3,5 mld zł. Największy, bo 55% udział w wyniku Grupy miał segment Poszukiwania i Wydobycie. Udział segmentu Dystrybucja wyniósł 32%, a pozostałych segmentów Obrót i Magazynowanie oraz Wytwarzanie 5% i 8%.