PGNiG: odwołanie władz spółki

PGNiG: odwołanie władz spółki

30/04/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dotychczasowa prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – Grażyna  Piotrowska—Oliwa została, wraz z wiceprezesem ds. handlowych Radosławem Dudzińskim, odwołana ze stanowiska. Rada Nadzorcza PGNiG podjęła tę decyzję w efekcie wysłuchania wyjaśnień zarządu, dotyczących przygotowania i zawarcia Memorandum of Understanding, pomiędzy SGT EuRoPol Gaz S.A. oraz OOO Gazprom Export. Jednocześnie podjęto decyzję o audycie w zakresie procesów przygotowawczych i decyzyjnych oraz przepływu informacji między organami koncernu, związanych z projektami inwestycyjnymi, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W związku z tym PGNiG rozpoczął procedurę wyboru nowego prezesa i członka zarządu koncernu. Do czasu wyłonienia nowego prezesa jego obowiązki pełnić będzie Mirosław Szkałuba wiceprezes zarządu.