PGE – zysk operacyjny wyższy o 16%

PGE – zysk operacyjny wyższy o 16%

01/09/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern opublikował dane finansowe, dotyczące II kwartału tego roku. W tym czasie zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) ukształtował się na poziomie niemal 1,7 mld zł i wzrósł o 16% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie skorygowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,6 mld zł i były o blisko 5% wyższe, niż rok temu. Jak informuje PGE: największy udział w skorygowanym zysku EBITDA w II kwartale miały segmenty energetyki konwencjonalnej (894 mln zł) i dystrybucji (580 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował blisko 78 mln zł, a segment obrotu 120 mln zł. Wolumen produkcji netto wyniósł 13,1 TWh i był na poziomie porównywalnym do II kwartału ubiegłego roku. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej sięgnął 8 TWh i był o 4% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wolumen sprzedaży energii do odbiorców końcowych wyniósł 9,4 TWh (spadek o 2%). Produkcja energii z węgla brunatnego w II kwartale roku 2015 wyniosła 9,4 TWh (wzrost o 3%), a z węgla kamiennego 2,7 TWh (spadek o 17%). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o ponad 300 proc. do 0,3 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych przekroczyła 0,6 TWh.

Grupa PGE wydała na projekty inwestycyjne w I połowie 2015 roku 3,3 mld zł i wzrosły o 49% proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Koszt budowy bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole wyniósł w tym czasie ponad 1 mld zł. Oprócz tego Grupa przeznaczyła także 338 mln zł na modernizację i remonty istniejących aktywów wytwórczych (bloki 7-12 w Elektrowni Bełchatów) oraz 688 mln zł na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia).Prace przygotowawcze do budowy nowego bloku w Elektrowni Turów przebiegają zgodnie z harmonogramem, jednakże uwzględniając zaostrzone normy środowiskowe, czyli tzw. Konkluzje BAT, które mają obowiązywać od 2021 roku, wykonawca inwestycji rozpoczął modyfikowanie projektu, tak aby spełniał on zaostrzone normy. – Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych. W najbliższym czasie sfinalizowany zostanie pierwszy z kilku dużych projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji Grupy. Chodzi o kredyt konsorcjalny z udziałem ośmiu banków. Pozostałe projekty są w toku – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.