PGE na plusie w drugim kwartale

PGE na plusie w drugim kwartale

27/08/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PGE SA wyniosły w drugim kwartale tego roku 7,3 mld zł. Jest to wynik zbliżony do analogicznego okresu 2013 roku. Jednocześnie zysk EBITDA osiągnął poziom 2,9 mld zł – o 36% więcej niż w drugim kwartale ubiegłego roku, a zysk netto ukształtował się na poziomie 1,7 mld zł – wzrost o 56%. – Nasz miks paliwowy, opierający się głównie na węglu brunatnym, pozwolił utrzymać dobry poziom marż w wytwarzaniu, pomimo tego, że zrealizowana cena sprzedaży energii elektrycznej była niższa. W segmencie dystrybucji osiągnęliśmy zaplanowany wynik, zarówno pod względem wolumenu, jak i znaczenia dla wyniku końcowego – mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Jak wynika z danych PGE: w pierwszym półroczu tego roku sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych przekroczyła 19,5 TWh – wzrost o 9%. Produkcja ukształtowała się na poziomie 26,6 TWh – jest to spadek o 6%, będący wynikiem wyłączeń bloków energetycznych i prowadzonych przez koncern remontów. Dystrybucja energii sięgnęła 16 TWh – o 2% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Wydatki na inwestycje PGE sięgnęły 2,2 mld zł, z czego 1,4 mld zł trafiło na rewitalizację, modernizację i rozwój aktywów w sektorze energetyki konwencjonalnej. Aktualanie koncern buduje nowe bloki energetyczne na węgiel kamienny w Elektrowni Opole (konsorcjum wykonawców zrealizowało pierwsze „kamienie milowe”). Jednocześnie do końca tego roku wydane ma zostać polecenie rozpoczęcia prac wykonawcy bloku energetycznego na węgiel brunatny w Elektrowni Turów. Rozpoczęto także wstępne prace budowlane przy realizacji bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.