PGE: zmiany w strukturze Grupy

PGE: zmiany w strukturze Grupy

24/04/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA podjął decyzję w sprawie planowanego połączenia spółek wchodzących w skład koncernu. W związku z tym w skład PGE Polska Grupa Energetyczna SA włączona zostanie jednostka zależna PGE Energia Jądrowa SA. Połączenie przynieść ma uproszenie struktury kapitałowej Grupy, zwiększenie efektywności zarządzania – przede wszystkim związanej z przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowej z poziomu Centrum Korporacyjnego, także wpłynąć na ograniczenie kosztów, z tytułu utrzymywania osobnej spółki.

Jak informuje PGE, planowane połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki PGE Energia Jądrowa SA na PGE Polska Grupa Energetyczna SA (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE SA oraz bez wymiany akcji PGE EJ SA na akcje PGE SA.