PGE uruchomiło farmę wiatrową Lotnisko

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Największa jak dotąd farma wiatrowa, należąca do PGE Polska Grupa Energetyczna, umiejscowiona jest w miejscowości Kopaniewo w województwie pomorskim. Posiadająca moc 90 MW inwestycja jest również największą w tym roku farmą wiatrową, oddaną do użytku w Polsce. Koszt jej budowy szacowany jest na 520 mln zł. Jak informuje Grupa PGE farma wiatrowa Lotnisko składa się z 30 turbin Alstom ECO 110, każda o mocy nominalnej 3 MW. Prognozowana produkcja energii elektrycznej FW Lotnisko to ponad 200 tys. MWh rocznie, co pozwoli uniknąć emisji ok. 235 tys. ton CO2 rocznie. Inwestorem projektu jest PGE Energia Odnawialna, spółka Grupy Kapitałowej PGE, która odpowiada m.in. za wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. Poza siłowniami wiatrowymi, integralną częścią FW Lotnisko jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wyposażona w transformator 120 MVA produkcji zakładów ABB w Łodzi. Farma przyłączona jest do sieci PSE poprzez unikalną w skali kraju, dwutorową, linię kablową 110kV o długości niemal 40 km. Zarówno kabel wysokiego napięcia, jak i kable tworzące sieć średniego napięcia na terenie farmy, zostały wyprodukowane w bydgoskich zakładach Telefonika Kable.

Po uruchomieniu farmy wiatrowej Lotnisko łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej Grupy PGE wzrosła do 441 MW. Po sfinalizowaniu kolejnych projektów, jeszcze w tym roku, wyniesie ona 529 MW. Już teraz energii wyprodukowanej przez wiatraki Grupy PGE wystarcza do zasilenia ok. 400 tys. gospodarstw domowych. – Grupa PGE intensywnie rozwija odnawialne źródła energii, konsekwentnie dążąc do stopniowej dywersyfikacji swojego portfela wytwórczego. Dzięki jednoczesnej modernizacji istniejących aktywów konwencjonalnych budujemy wartość dla akcjonariuszy i sukcesywnie ograniczamy wpływ na środowisko naturalne. Grupa już dziś jest liderem w segmencie energetyki odnawialnej, a kolejne inwestycje w tym obszarze pozwolą nam tę pozycję umocnić – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Lotnisko_1