PGE kupiła farmy wiatrowe

PGE kupiła farmy wiatrowe

01/08/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z Energa Hydro sp. z o.o. podpisał dwie umowy z Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w ramach których przejmie 100 procent udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska. Podpisane właśnie umowy są konsekwencją umów warunkowych zawartych z Iberdrolą w dniu 26 lutego 2013, a także z EBOiR 21 czerwca 2013. Jednocześnie zgodę na przejęcie przez PGE udzieliła Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 4 czerwca 2013.

Na mocy podpisanych umów, PGE przejmuje trzy farmy wiatrowe, znajdujące się w województwie warmińsko-mazurskim o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, tj. 40,5 MW, jedną w województwie pomorskim o mocy 18 MW, oraz jedną w województwie podkarpackim o mocy 12 MW. Produkcja energii elektrycznej w przejętych farmach wiatrowych wyniosła w 2012 roku łącznie ok. 143 GWh. Oprócz tego – jak informuje PGE – koncern dodatkowo przejął dwa projekty na zaawansowanym etapie rozwoju o mocy 36 MW, których termin oddania do eksploatacji planowany jest w latach 2014-2016. Wartość transakcji obejmującej nabycie udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. zrealizowanej przez PGE szacowana jest na ok. 366 mln zł.