PGE: 100 procent akcji Iberdrola Renewables Polska

PGE: 100 procent akcji Iberdrola Renewables Polska

21/06/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, wraz z Energa Hydro sp. z o.o. (spółka zależna Energa SA) podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przedwstępna umowę warunkową, dotyczącą nabycia 25 procent akcji Iberdrola Renewables Polska sp. z o.o. wcześniej, w związku z umową, która została zawarta przez PGE 26 lutego, koncern przejął 75 procent akcji Iberdrola w Polsce. 4 czerwca zgodę na tę transakcję wyraził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz koncern energetyczny wykupuje pozostałą część akcji spółki.

Iberdrola Renewables Polska posiada na terenie kraju pięć farm wiatrowych, których całkowita moc wynosi 1616 MW. Wśród wytwórców energii z farm wiatrowych w Polsce, spółka posiada ok. 11 procent udziałów w rynku.