Petrolinvest chce podwyższyć kapitał zakładowy spółki

Petrolinvest chce podwyższyć kapitał zakładowy spółki

02/11/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zarząd Petrolinvest SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Jego celem jest podjęcie uchwały, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Petrolinvestu. Jak informuje spółka, związane jest to z jednej strony z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje oraz rozwój posiadanych przez Grupę Petrolinvest projektów związanych z gazem łupkowym i ropą łupkową, w tym w szczególności na finansowanie prac na koncesjach posiadanych przez spółki z Grupy Petrolinvest, zgodnie z harmonogramem określonym w tych koncesjach Jednocześnie znaczenie ma również zabezpieczenie potencjalnych potrzeb finansowych spółki w związku z redukcją jej zadłużenia oraz wypełnienia zobowiązań wobec instytucji finansujących i innych podmiotów.

NWZ zaplanowane zostało na 26 listopada. Omawiana ma nim być również kwestia możliwości przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych. Kierowane miały by one być do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych.