PESA Bydgoszcz i PKP Intercity ze wspólną lokomotywą

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółki podpisały list intencyjny, na mocy którego podjęte zostaną działania w obszarze prac badawczo-rozwojowych, związanych m.in. z budową taboru kolejowego nowej generacji. Pierwszym wspólnym projektem ma stać się budowa lokomotywy dwunapędowej elektryczno-spalinowej. Jak informuje PKP Intercity: „Celem współpracy obu spółek jest projekt konstrukcji, budowy oraz próbnej eksploatacji prototypu lokomotywy dwunapędowej elektryczno-spalinowej przeznaczonej do prowadzenia pociągów po liniach zelektryfikowanych, jak i nie zelektryfikowanych. Koncepcja pojazdu została opracowana wspólnie przez PESA Bydgoszcz i Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu.

Projekt zakłada budowę pojazdu z dwoma źródłami zasilania – z sieci trakcyjnej oraz agregatu prądotwórczego. Lokomotywa dwunapędowa będzie normalnotorową lokomotywą 4-osiową o mocy, w zależności od źródła zasilania, maksymalnie 2 800kW (elektryczna) lub 1 800 kW (spalinowa). Dzięki zastosowaniu podwójnego napędu pojazd będzie eksploatowany zarówno w dalekobieżnym ruchu pasażerskim, jak i w ramach prac manewrowych. Producent zakłada również możliwość wykorzystywania nowej lokomotywy w transporcie intermodalnym, np. poza granicami Polski.” – PKP Intercity to dla nas ważny partner. Cieszymy się, że będziemy razem pracować nad nową generacją lokomotyw. Ten wspólny projekt krajowego  producenta i przewoźnika, to potwierdzenie tego, że łącząc potencjały obu firm możemy tworzyć nową wartość, rozwijać innowacyjność i razem budować kompetencje polskiej gospodarki na przyszłość – mówi Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu Pesa Bydgoszcz.

Podpisanie listu intencyjnego Wspólny projekt badawczo-rozwojowy PKP Intercity i PESA Bydgoszcz