PeBeKa buduje rurociąg odwadniania w Kopalni Rudna
Fotolia_95098181

PeBeKa buduje rurociąg odwadniania w Kopalni Rudna

01/04/2016
Fot. PeBeKa

Fot. PeBeKa

Przy szybie R-V trwają prace wiertnicze związane z wykonaniem rurociągu głównego odwadniania. Zleceniodawcą zadania, którego realizacja rozpoczęła się w połowie lutego, jest KGHM Oddział ZG Rudna.

Do zadań PeBeKa należy zarówno zaprojektowanie, jak i kompleksowe wykonanie rurociągu głównego odwadniania o średnicy 300 milimetrów. Rurociąg zostanie włączony do systemu głównego odwadniania w kopalni Rudna oraz do sieci rurociągów zrzutowych na powierzchni. Ponieważ instalacja w otworze wiertniczym musi być wykonana z materiałów odpornych na korozyjne działanie wody kopalnianej oraz osadzanie się kamienia, do budowy rurociągu zostaną użyte rury epoksydowe wzmocnione włóknem szklanym. Trwałość takiego rurociągu szacowana jest na minimum dwadzieścia lat.

– Otwór wiertniczy będzie biegł pionowo i przechodził około dziesięciu metrów od istniejących wyrobisk górniczych na poziomie tysiąca metrów pod ziemią – mówi Jan Lubaś, kierownik działu wierceń powierzchniowych.

– W pierwszym etapie inwestycji, który już zakończyliśmy, odwierciliśmy otwór pilotowy o średnicy 311 milimetrów do głębokości 435 metrów oraz poszerzyliśmy go do średnicy 762 milimetrów.Następnie umieściliśmy w gotowym otworze kolumnę rur stalowych i ją zacementowaliśmy. Drugi etap prac polegać będzie na odwierceniu otworu pilotowego o średnicy 311 mm do głębokości 1020 metrów i poszerzeniu go do końcowej średnicy 558,8 milimetrów. Do tak przygotowanego otworu zapuszczone zostaną rury epoksydowe wzmocnione włóknem szklanym i następnie zacementowane.

Otwory wiercone są w bliskim sąsiedztwie wyrobisk górniczych, dlatego założono, że maksymalne odchylenie osi otworu od pionu nie może przekroczyć trzech metrów na całej jego długości. W związku z tym wiercenie otworu pilotowego odbywa się z użyciem serwisu kierunkowego.

W trakcie wiercenia co kilka metrów wykonuje sie pomiary krzywizny otworu oraz azymutu i na ich podstawie utrzymuje się odpowiednią trajektorię otworu.

 

Oprócz robót podziemnych PeBeKa wykonuje również prace na powierzchni. Zadaniem oddziału budowlanego lubińskiej spółki jest wykonanie fundamentów i podpór estakady dla poprowadzenia nowego rurociągu oraz wymiana części istniejącej instalacji odwadniania. Intensywne prace trwają również pod ziemią. PeBeKa rozpoczęła w marcu roboty na dole kopalni związane z połączeniem komory przepompowni z powstającym otworem wielkośrednicowym.

– Prace wiertnicze i montażowe w Kopalni Rudna to kolejne ważne zadanie, jakie wykonujemy na zlecenie KGHM – mówi Jacek Kulicki, prezes PeBeKa. – Mamy bogate doświadczenie w realizacji inwestycji tego typu. Dwa lata temu, również dla Rudnej, rozbudowaliśmy rurociąg klimatyzacji centralnej przy szybie R-XI. Od ubiegłego roku pracujemy także przy modernizacji rurociągu odpadowego na odcinku z Zakładu Wzbogacania Rudy Lubin do zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most.

Budowa instalacji odwadniania w Kopalni Rudna przebiega zgodnie z harmonogramem. Wszystkie prace powinny zakończyć się 30 czerwca br.