Partnerska umowa Veolii Energii Łódź i Politechniki Łódzkiej

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W ramach umowy o partnerstwie współpraca będzie dotyczyła zarówno projektów naukowo-badawczych, związanych z energetycznym profilem działalności Veolii i rozwojem kształcenia studentów uczelni zgodnie z potrzebami firmy oraz projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego i efektywnością energetyczną.
Jak informuje Veolia: Energia Łódź: „szkoły wyższe coraz częściej potrzebują ścisłej współpracy z biznesem. Firmy korzystają z badań prowadzonych na uczelniach, czego przykładem jest np. wdrażanie pomysłów i rozwiązań zaproponowanych w  pracach dyplomowych, magisterskich i inżynierskich, które odpowiadają na konkretne problemy przemysłu. Korzyści wynikające z takich projektów są obopólne – przedsiębiorstwa korzystają z  kapitału intelektualnego i nowoczesnej myśli technologicznej, a studenci zyskują cenne doświadczenie w kontakcie z tak renomowanym pracodawcą, jak Veolia Energia Łódź. – Politechnika Łódzka jest najbardziej cenioną przez pracodawców uczelnią w regionie łódzkim. Mamy prawie 18 tysięcy studentów. Kształcimy kadry dla przemysłu, uwzględniając w przygotowaniu programów studiów ważny głos partnerów biznesowych – przyszłych pracodawców naszych studentów. Veolia jest jednym z naszych strategicznych partnerów. W ramach porozumienia pracujemy nad tworzeniem innowacyjnych przedmiotów. Wśród nich znalazły się zajęcia takie jak np. „Spalanie i konwencjonalne źródła energii” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Prowadzimy również wspólne projekty naukowo – badawcze i działania o charakterze edukacyjnym, takie jak np. „Biomasa problemów naukowych”. Ich celem jest popularyzacja zagadnień związanych z energetyką odnawialną, praktycznymi mechanizmami rządzącymi procesami gromadzenia i przetwarzania energii pozyskiwanej właśnie z odnawialnych źródeł – mówi prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej.
20170421_veolia_pl
Polityka prowadzona przez Veolię Energię Łódź – największe w Łodzi przedsiębiorstwo produkujące ciepło systemowe i energię elektryczną jest w wielu obszarach zbieżna ze strategią czwartej uczelni technicznej w Polsce. Szczególnie intensywna jest tu współpraca Veolii z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Firma wspólnie z uczelnią analizuje kierunki studiów pod kątem dostosowania bloków tematycznych i przedmiotów do zakresu działalności sektora energetycznego w Łodzi i organizuje praktyki studenckie na terenie łódzkich elektrociepłowni. Obie strony współpracują także przy organizacji przedsięwzięć konferencyjnych, seminariów czy szkoleń o charakterze edukacyjnym. – Dążenia uczelni i Veolii Energii Łódź do zapewnienia zrównoważonego rozwoju poprzez m.in. projekty związane z odnawialnymi źródłami energii są kolejną płaszczyzną do współpracy. Doświadczenie Veolii w tym obszarze jest wsparciem dla Politechniki Łódzkiej m.in. przy projektach geotermalnych. Prowadzimy również współpracę w zakresie doradztwa związanego z efektywnością energetyczną i przygotowaniem dokumentacji dotyczącej audytów energetycznych. Jestem przekonany, że współpraca z naszą firmą stwarza wiele możliwości obopólnego rozwoju wynikającego z wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji – wyjaśnia Sławomir Jankowski – członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolii Energii Łódź.
Ważnym obszarem współpracy są również patronaty Veolii Energii Łódź dla projektów ekologicznych realizowanych przez koła naukowe na Politechnice Łódzkiej. Można tutaj wymienić projekty budowy innowacyjnej turbiny wiatrowej oraz pojazdu – rekordzisty kraju – przejeżdżającego 837 km na 1 litrze paliwa.”