PARP: trudny rok dla budownictwa?

PARP: trudny rok dla budownictwa?

19/03/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej „Instrument Szybkiego Reagowania” (ISR) – w 2014 roku prognozowany jest wzrost zagrożenia upadłością w branży budowlanej. Pomimo tego, że firmy z tego sektora gospodarki koniunkturę w branży oceniają lepiej niż działo się to w analogicznym okresie ubiegłego roku, to w dalszym ciągu jest ponad dwukrotnie więcej przedsiębiorstw budowlanych, które widzą pogorszenie swojej sytuacji rynkowej, niż tych, które odczuwają jej poprawę.

Jednocześnie też – na co wskazują badania ISR – na liście działów o najwyższym stopniu zagrożenia upadłością, w prognozach dla pierwszego półroczna 2014 roku, znajdują się wszystkie działy budownictwa, choć z różnym natężeniem. Jest tak pomimo tego, że po raz pierwszy od połowy 2012 roku spodziewać się można dodatniej dynamiki w budownictwie jako całości. Głównymi przyczynami takiej sytuacji jest m.in. recesja w wielu działach tego sektora gospodarki, silny rozwój branży w ubiegłych latach, przeinwestowanie firm, a także mniejszy popyt na usługi budowlane.